Q&A Leefgeldregeling

Ja, er is een leefgeldregeling vanuit het Rijk. Deze regeling geldt zowel voor de vluchtelingen in gastgezinnen, als voor de vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocaties. Vluchtelingen moeten hiervoor wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Maashorst. 

Hoe hoog is het leefgeld?

Het maandelijkse leefgeld is voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. De hoogte van het bedrag hangt af van de woonsituatie en gezinssamenstelling.

Er is recht op leefgeld vanaf de datum dat de vluchteling zich heeft ingeschreven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente Maashorst.

Hoe vraagt een Oekraïense vluchteling leefgeld aan?

Een aanvraag voor Leefgeld voor vluchtelingen uit de Oekraïne bestaat uit:

Let op: dit is belangrijk! Is de aanvraag niet compleet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en kan het leefgeld niet ontvangen worden.

Op donderdag 29 september 2022 tussen 08.30 uur en 12.00 uur kunnen vluchtelingen die nog geen eigen bankpas hebben én een aanvraag voor leefgeld hebben ingediend, een prepaid bankpas ophalen. Het leefgeld wordt de week daarna door de gemeente op de prepaid bankpas gestort. Om in aanmerking te komen voor deze prepaid bankpas, moet de aanvraag voor het leefgeld compleet met een kopie van het ID-bewijs zijn ingediend.

Op donderdag 29 september 2022 tussen 08.30 uur en 12.00 uur kunnen vluchtelingen die nog geen kopie van het ID-bewijs hebben ingeleverd bij de gemeente, een kopie laten maken op het gemeentehuis in Uden. Zodat de aanvraag voor leefgeld volledig is en zij daarna ook een prepaid pinpas in ontvangst kunnen nemen.

Aanvraagformulier Leefgeldregeling (PDF, 201.6 kB)

Het aanvraagformulier Leefgeldregeling moet volledig worden ingevuld en ondertekend, en dan worden gestuurd naar oekraine@gemeentemaashorst.nl. Dat moet samen met een kopie van het identiteitsbewijs (mag verlopen zijn) en een kopie van de bankpas van de rekening waarop het leefgeld wordt ontvangen. Het formulier plus de aanvullende stukken kunnen ook worden opgestuurd in 1 enveloppe naar:

Gemeente Maashorst (sociaal domein, leefgeld Oekraïne)
Markt 145
5401EJ Uden

Het leefgeld wordt maandelijks uitgekeerd rond de 24ste.

Hoe maakt de gemeente het leefgeld over aan de vluchteling?

Een voorwaarde om leefgeld te ontvangen is dat er een bankrekening is op naam van de vluchteling waar we het leefgeld op kunnen storten. Deze moet (indien nodig) dan ook zo snel mogelijk worden geopend. Meer informatie over het openen van een bankrekening is te vinden op: Betaalvereniging Nederland.

Is er geen bankrekening, dan kunnen wij een BNG- (prepaid) pas verstrekken en daar telkens het leefgeld op storten. Zodra de vluchteling wel een eigen bankrekening heeft, moet dit worden doorgegeven bij de gemeente. Onder de vraag “Hoe geef ik wijzigingen door?” leest u hoe dit moet. Het leefgeld wordt enkel uitgekeerd aan de vluchteling zelf.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Als er iets verandert in de situatie van de vluchteling, kan dit van invloed zijn op het leefgeld. Wanneer er inkomen is uit werk, stopt de vergoeding. Ook als een vluchteling buiten de gemeente Maashorst gaat wonen, wordt het leefgeld bij de gemeente Maashorst beëindigd. U kunt deze wijzigingen aan ons doorgeven via onderstaand wijzigingsformulier. Dit geldt ook voor wijziging van een bankrekeningnummer.

Wijzigingsformulier Leefgeldregeling (PDF, 175.2 kB)

Het formulier, inclusief aanvullende informatie die gevraagd wordt in het formulier, kunt u mailen naar oekraine@gemeentemaashorst.nl. Als de wijziging aanleiding geeft, stopt het leefgeld per de eerste dag van de volgende maand.

Wanneer ontvangen vluchtelingen geen leefgeld meer?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

Heeft u vragen over het leefgeld?

Heeft u vragen over de Leefgeldregeling, bel dan met de Toegang van gemeente Maashorst via 0413-  28 12 00.

Extra info over BNG pas

De BNG-pas heeft een limiet van € 2.000,-.  Als het leefgeld op de kaart gezet wordt, en het totale bedrag op de kaart (restant + nieuw leefgeld) meer is dan € 2.000,-, dan wordt er helemaal niets op de kaart bijgeschreven. Het is dus belangrijk dat er altijd genoeg ruimte op de kaart is om het totale leefgeld bij te storten.

 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?