Q&A Leefgeld en inkomensondersteuning

Ja, er is een leefgeldregeling vanuit het Rijk. Deze regeling geldt zowel voor de vluchtelingen in gastgezinnen, als voor de vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocaties. Vluchtelingen moeten hiervoor wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Maashorst. 

Hoe hoog is het leefgeld?

Volwassenen en kinderen krijgen elke maand leefgeld. Het leefgeld bestaat uit eetgeld, kleedgeld en een extra toelage bij opvang in een gastgezin.

Bedragen leefgeld sinds 1 februari 2023

Geen leefgeld bij werk of uitkering

Als een vluchteling van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Werken levert meer op. Wie 3 dagen per week werkt tegen het minimumloon, verdient meer dan het leefgeld.

Bovenstaande informatie is in het Oekraïens terug te vinden in het volgende document: Тут читайте інформацію про розмір стипендії українською мовою (PDF, 94.5 kB)

Hoe vraagt een Oekraïense vluchteling leefgeld aan?

Een aanvraag voor Leefgeld voor vluchtelingen uit de Oekraïne bestaat uit:

Let op: dit is belangrijk! Is de aanvraag niet compleet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en kan het leefgeld niet ontvangen worden.

Aanvraagformulier Leefgeldregeling (PDF, 259.1 kB)

Het aanvraagformulier Leefgeldregeling moet volledig worden ingevuld en ondertekend, en dan worden gestuurd naar oekraine@gemeentemaashorst.nl. Dat moet samen met een kopie van het identiteitsbewijs (mag verlopen zijn) en een kopie van de bankpas van de rekening waarop het leefgeld wordt ontvangen. Het formulier plus de aanvullende stukken kunnen ook worden opgestuurd in 1 enveloppe naar:

Gemeente Maashorst (sociaal domein, leefgeld Oekraïne)
Markt 145
5401EJ Uden

Het leefgeld wordt maandelijks uitgekeerd in de eerste week van de desbetreffende maand.

Hoe maakt de gemeente het leefgeld over aan de vluchteling?

Een voorwaarde om leefgeld te ontvangen is dat er een bankrekening is op naam van de vluchteling waar we het leefgeld op kunnen storten. Deze moet (indien nodig) dan ook zo snel mogelijk worden geopend. Meer informatie over het openen van een bankrekening is te vinden op: Betaalvereniging Nederland (Deze link gaat naar een andere website).

Is er geen bankrekening, dan kunnen wij in geval van uiterste nood, een BNG- (prepaid) pas verstrekken en daar telkens het leefgeld op storten. Zodra de vluchteling wel een eigen bankrekening heeft, moet dit worden doorgegeven bij de gemeente. Onder de vraag “Hoe geef ik wijzigingen door?” leest u hoe dit moet. Het leefgeld wordt enkel uitgekeerd aan de vluchteling zelf.

Hoe geef ik wijzigingen door die invloed hebben op het leefgeld?

Als er iets verandert in de situatie van de vluchteling, kan dit van invloed zijn op het leefgeld. Wanneer er inkomen is uit werk, stopt de vergoeding. Ook als een vluchteling buiten de gemeente Maashorst gaat wonen, wordt het leefgeld bij de gemeente Maashorst beëindigd. U kunt deze wijzigingen aan ons doorgeven via onderstaand wijzigingsformulier. Dit geldt ook voor wijziging van een bankrekeningnummer.

Wijzigingsformulier Leefgeldregeling (PDF, 178.2 kB)

Het formulier, inclusief aanvullende informatie die gevraagd wordt in het formulier, kunt u mailen naar oekraine@gemeentemaashorst.nl. Als de wijziging aanleiding geeft, stopt het leefgeld per de eerste dag van de volgende maand.

Wanneer ontvangen vluchtelingen geen leefgeld meer?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

Per 1 februari 2023 stopt het leefgeld van alle gezinsleden, wanneer een meerderjarig gezinslid gaat werken.

Heeft u vragen over het leefgeld?

Heeft u vragen over de Leefgeldregeling, bel dan met de Centrale Toegang Sociaal Domein van gemeente Maashorst via 0413 - 28 12 00.

Hoe open ik een eigen betaalrekening?

Ook als u van de gemeente een BNG pas heeft gekregen vragen wij u om een reguliere betaalrekening te openen. De BNG pas is tijdelijk. Zie refugeehelp (Deze link gaat naar een andere website)(financiën/betaalrekening openen) voor hoe dit werkt.

Wat is een BNG- prepaid- pinkaart?

Oekraïense vluchtelingen die nog geen Nederlandse bankrekening hebben kunnen in geval van nood, van ons een BNG prepaid- pinkaart ontvangen. Hierop zetten wij het leefgeld voor de maand. Met de BNG prepaid pinkaart kan iemand via elke betaalautomaat in Nederland betalen en contant geld opnemen. Een BNG pinkaart is tijdelijk. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen een bankrekening openen op vertoon van een Oekraïens biometrisch paspoort of identiteitsbewijs. Vanaf maandag 3 oktober 2022 is het ook mogelijk een betaalrekening te openen met andere identiteitsbewijzen. .

Heeft een Oekraïense vluchteling recht op bijzondere bijstand of bijstand voor levensonderhoud?

Nee. Oekraïense vluchtelingen hebben geen recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. Op grond van de Participatiewet worden zij niet gelijk gesteld aan een Nederlander.
Wel kunnen zij op aanvraag Leefgeld ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien (zie tekst onder Leefgeld).

Kunnen Oekraïense kinderen gebruik maken van regelingen vanuit het Kindpakket?

Nee, Oekraïense kinderen kunnen geen gebruik maken van de regelingen vanuit het Kindpakket.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraine gebruik maken van Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld?

Op dit moment kunnen kinderen uit Oekraine geen gebruik maken van deze regelingen. Er zijn wel enkele verenigingen/sportaanbieders die het voor vluchtelingen mogelijk maken om gratis mee te doen met hun activiteiten. Daarnaast kunnen vluchtelingen ervoor kiezen om het leefgeld dat zij ontvangen in te zetten om deel te nemen aan betaald sportaanbod.

Kunnen Oekraïense kinderen een laptop krijgen van de gemeente?

Nee, Oekraïense kinderen kunnen van de gemeente geen laptop krijgen.

Kunnen Oekraïense kinderen gebruik maken van de zwemregeling?

Nee, Oekraïense kinderen kunnen geen gebruik maken van de zwemregeling. Oekraïense kinderen kunnen zich wel aanmelden voor zwemlessen maar zullen dit zelf moeten bekostigen.

Wat moet ik doen als ik op vakantie ga of tijdelijk in een ander land verblijf?

Bent u tijdelijk afwezig? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of tijdelijk in een ander land verblijft? Meldt dit dan bij ons, dit kan gevolgen hebben voor uw leefgeld. U kunt dit melden door het wijzigingsformulier (PDF, 178.2 kB) in te vullen en naar ons te sturen. Voor vakanties of tijdelijke afwezigheid gelden de volgende afspraken:

Worden vervoerskosten van Oekraïense kinderen vergoed?

Op 27 september heeft het College van gemeente Maashorst besloten om voortaan voor de Oekraïense kinderen van (12 tot 18 jaar) reiskosten te vergoeden naar school. Dit als het gaat om een school die verder is dan 10 km van het verblijfadres.

Lees de regels voor de reiskostenvergoeding Oekraïns schoolgaand kind

Ophalen van rechtsbewijs, hoe werkt dat?

De IND is sinds 4 juli 2022 bezig met het verlenen van rechtsbewijzen aan alle ingeschreven ontheemden uit Oekraïne. Op afspraak kunnen de ontheemden uit Oekraïne hun rechtsbewijs ophalen op locaties opgezet door de IND. Het betreft een gele sticker en in sommige gevallen een O-document. Het halen van dit rechtsbewijs is verplicht voor zowel volwassenen als minderjarigen.
Vanaf oktober 2022 kan het rechtsbewijs enkel nog in Amsterdam worden opgehaald. De ontheemden uit Oekraïne moeten op eigen gelegenheid naar deze locatie afreizen. Indien men deze reiskosten niet zelf kan betalen, kan er een reiskostenvergoeding worden aangevraagd.

Worden vervoerskosten naar IND voor het ophalen van het rechtsbewijs vergoed?

Ontheemden uit Oekraïne die ingeschreven staan in de BRP en om die reden een rechtsbewijs moeten ophalen, kunnen aanspraak maken op de reiskostenvergoeding. Indien een rechtsbewijs voor een minderjarig kind moet worden gehaald, moet de ouder/ voogd meereizen. In dat geval worden ook de reiskosten van de ouder/ voogd vergoed. Oekraïners die betaald werk hebben, komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Let op: enkel reiskosten naar de IND in Amsterdam of Rotterdam komen voor een vergoeding in aanmerking. Heeft u uw rechtsbewijs opgehaald in bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch? dan is er geen vergoeding mogelijk.

Wat is de hoogte van de vergoeding vervoerskosten voor het ophalen van het rechtsbewijs?

Wij vergoeden de goedkoopst mogelijke manier van reizen per openbaar vervoer. Het Aanvraagformulier reiskosten IND (PDF, 156.9 kB) stuurt u (inclusief de gevraagde bewijsstukken)  op naar:

• Digitaal: oekraine@gemeentemaashorst.nl
• Per post in één enveloppe naar: Gemeente Maashorst, ter attentie van Oekraïne reiskosten IND, Markt 145, 5401EJ Uden

Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als deze volledig is ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken toegevoegd zijn:

De vergoeding wordt, wanneer deze wordt toegekend, overgemaakt op het rekeningnummer waar ook het Leefgeld op wordt overgemaakt.

Fietsen

We regelen als gemeente geen fietsen voor Oekraïense vluchtelingen. Het leefgeld is ook bedoeld voor het betalen van vervoer. Een uitzondering geldt voor vervoer naar school van schoolgaande kinderen.

 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?