Q&A Leefgeld en inkomensondersteuning

Ja, er is een leefgeldregeling vanuit het Rijk. Deze regeling geldt zowel voor de vluchtelingen in gastgezinnen, als voor de vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocaties. Vluchtelingen moeten hiervoor wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Maashorst. 

Hoe hoog is het leefgeld?

Op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website) vind je de meest actuele bedragen rondom leefgeld. Deze informatie staat in 3 verschillende talen uitgelegd (Nederlands, Engels en Oekraïens).

Hoe vraagt een Oekraïense vluchteling leefgeld aan?

Een aanvraag voor Leefgeld voor vluchtelingen uit de Oekraïne bestaat uit:

Let op: dit is belangrijk! Is de aanvraag niet compleet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en kan het leefgeld niet ontvangen worden.

Aanvraagformulier Leefgeldregeling (PDF, 185.3 kB)

Het aanvraagformulier Leefgeldregeling moet volledig worden ingevuld en ondertekend, en dan worden gestuurd naar oekraine@gemeentemaashorst.nl. Dat moet samen met een kopie van het identiteitsbewijs (mag verlopen zijn) en een kopie van de bankpas van de rekening waarop het leefgeld wordt ontvangen. Het formulier plus de aanvullende stukken kunnen ook worden opgestuurd in 1 enveloppe naar:

Gemeente Maashorst (sociaal domein, leefgeld Oekraïne)
Markt 145
5401EJ Uden

Het leefgeld wordt maandelijks uitgekeerd in de eerste week van de desbetreffende maand.

Hoe maakt de gemeente het leefgeld over aan de vluchteling?

Een voorwaarde om leefgeld te ontvangen is dat er een bankrekening is op naam van de vluchteling waar we het leefgeld op kunnen storten. Deze moet (indien nodig) dan ook zo snel mogelijk worden geopend. Meer informatie over het openen van een bankrekening is te vinden op: RefugeeHelp - Hoe open ik een bank account in Nederland? (Deze link gaat naar een andere website)

Vóór 1 december 2023 kon een vluchteling nog een BNG pre-paidpas gebruiken. Dit kan niet meer.

Als er een nieuwe bankrekening wordt geopend, moet dit worden doorgegeven bij de gemeente. Onder de vraag 'Hoe geef ik wijzigingen door die invloed hebben op het leefgeld?' lees je hoe dit moet. Het leefgeld wordt enkel uitgekeerd aan de vluchteling zelf.

Hoe geef ik wijzigingen door die invloed hebben op het leefgeld?

Als er iets verandert in de situatie van de vluchteling, kan dit van invloed zijn op het leefgeld. Wanneer er inkomen is uit werk, stopt de vergoeding. Ook als een vluchteling buiten de gemeente Maashorst gaat wonen, wordt het leefgeld bij de gemeente Maashorst beëindigd. Je kunt deze wijzigingen aan ons doorgeven via onderstaand wijzigingsformulier. Dit geldt ook voor wijziging van een bankrekeningnummer.

Wijzigingsformulier Leefgeldregeling (PDF, 178.2 kB)

Het formulier, inclusief aanvullende informatie die gevraagd wordt in het formulier, kun je mailen naar oekraine@gemeentemaashorst.nl. Als de wijziging hiertoe aanleiding geeft, stopt het leefgeld per de eerste dag van de volgende maand.

Wanneer ontvangen vluchtelingen geen leefgeld meer?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

Per 1 februari 2023 stopt het leefgeld van alle gezinsleden, wanneer een meerderjarig gezinslid gaat werken.

Heb je vragen over het leefgeld?

Heb je vragen over de Leefgeldregeling, bel dan met de Centrale Toegang Sociaal Domein van gemeente Maashorst via 0413 - 28 12 00.

Hoe open ik een eigen betaalrekening?

Om leefgeld te krijgen, heb je altijd een eigen bankrekening nodig. Vóór 1 december 2023 kon je gebruikmaken van een BNG betaalpas. Dit kan nu niet meer.

Op de site RefugeeHelp - Hoe open ik een bank account in Nederland? (Deze link gaat naar een andere website) kun je lezen hoe je een betaalrekening opent.

Wat is een BNG- prepaid- pinkaart?

Vanaf 1 december 2023 kun je de BNG pre-paidkaart niet meer gebruiken.

Heeft een Oekraïense vluchteling recht op bijzondere bijstand of bijstand voor levensonderhoud?

Nee. Oekraïense vluchtelingen hebben geen recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. Op grond van de Participatiewet worden zij niet gelijk gesteld aan een Nederlander.
Wel kunnen zij op aanvraag Leefgeld ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien (zie tekst onder Leefgeld).

Kunnen Oekraïense kinderen gebruik maken van regelingen vanuit het Kindpakket? (jeugdfonds sport- en cultuur, zwemlessen, Stichting Leergeld)

Kinderen waarvan de ouders leefgeld ontvangen van de gemeente, kunnen mogelijk ook gebruik maken ondersteuning vanuit Stichting Leergeld. Denk hierbij aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met Stichting Leergeld. Het gaat dan over de volgende zaken:
- Zwemlessen
- Sporten
- Culturele activiteiten (muziek/ toneel etc.)
- Leermiddelen/ school gerelateerde kosten (geen laptop)

Contactgegevens Stichting Leergeld : info@leergeldmaashorst.nl. Telefoon: 06-231 296 55 (woensdag en donderdag 10-16 uur en niet tijdens schoolvakanties).

Kunnen Oekraïense kinderen een laptop krijgen van de gemeente?

Nee, Oekraïense kinderen kunnen van de gemeente geen laptop krijgen.

Wat moet ik doen als ik op vakantie ga of tijdelijk in een ander land verblijf?

Bent u tijdelijk afwezig? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of tijdelijk in een ander land verblijft? Meldt dit dan bij ons, dit kan gevolgen hebben voor uw leefgeld. U kunt dit melden door het wijzigingsformulier (PDF, 178.2 kB) in te vullen en naar ons te sturen. Voor vakanties of tijdelijke afwezigheid gelden de volgende afspraken:

Worden vervoerskosten van Oekraïense kinderen vergoed?

Op 27 september heeft het College van gemeente Maashorst besloten om voortaan voor de Oekraïense kinderen van (12 tot 18 jaar) reiskosten te vergoeden naar school. Dit als het gaat om een school die verder is dan 10 km van het verblijfadres.

Lees de regels voor de reiskostenvergoeding Oekraïns schoolgaand kind

Ophalen van rechtsbewijs, hoe werkt dat?

De IND is sinds 4 juli 2022 bezig met het verlenen van rechtsbewijzen aan alle ingeschreven ontheemden uit Oekraïne. Op afspraak kunnen de ontheemden uit Oekraïne hun rechtsbewijs ophalen op locaties opgezet door de IND. Het betreft een gele sticker en in sommige gevallen een O-document. Het halen van dit rechtsbewijs is verplicht voor zowel volwassenen als minderjarigen.
Vanaf oktober 2022 kan het rechtsbewijs enkel nog in Amsterdam worden opgehaald. De ontheemden uit Oekraïne moeten op eigen gelegenheid naar deze locatie afreizen. Indien men deze reiskosten niet zelf kan betalen, kan er een reiskostenvergoeding worden aangevraagd.

Worden reiskosten naar IND voor het ophalen van het rechtsbewijs vergoed?

Ontheemden uit Oekraïne die ingeschreven staan in de BRP en om die reden een rechtsbewijs moeten ophalen, kunnen aanspraak maken op de reiskostenvergoeding. Indien een rechtsbewijs voor een minderjarig kind moet worden gehaald, moet de ouder/ voogd meereizen. In dat geval worden ook de reiskosten van de ouder/voogd vergoed.

Oekraïners die betaald werk hebben, komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Let op: enkel reiskosten naar de IND in Amsterdam of Rotterdam komen voor een vergoeding in aanmerking. Heb je jouw rechtsbewijs opgehaald in bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch? Dan is er geen vergoeding mogelijk.

Hoe vraag ik een vergoeding aan voor het ophalen van een rechtsbewijs (reiskosten IND)?

Wij vergoeden de goedkoopst mogelijke manier van reizen per openbaar vervoer. Het Aanvraagformulier reiskosten IND (PDF, 156.9 kB) stuur je (inclusief de gevraagde bewijsstukken) op naar:

Een aanvraag kunnen wij alleen in behandeling nemen als deze volledig is ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken toegevoegd zijn:

De vergoeding wordt, wanneer deze wordt toegekend, overgemaakt op het rekeningnummer waar ook het Leefgeld op wordt overgemaakt.

Fietsen

We regelen als gemeente geen fietsen voor Oekraïense vluchtelingen. Het leefgeld is ook bedoeld voor het betalen van vervoer. Een uitzondering geldt voor vervoer naar school van schoolgaande kinderen.

 

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?