Parkeren grote voertuigen centrum Uden

Grote voertuigen zoals vrachtwagens, bussen en touringcars mogen in het centrum van Uden niet overal parkeren,  halteren of laden en lossen. Hiervoor zijn speciale plekken aangewezen.

Halteren en laden lossen goederen centrum

Bussen en touringcars kunnen voor het in- en uitstappen van passagiers gebruik maken van Busstation Uden en de bushaltes.

In het centrum van Uden zijn diverse laad- en losplaatsen. Deze zijn aangeduid met het daarvoor bestemde verkeersbord. Vrachtwagens kunnen deze plaatsen gebruiken om goederen te lossen. Op deze plekken mogen bussen en touringcars ook halteren om passagiers te laten in- of uitstappen. Het is niet de bedoeling om hier te parkeren.

Deze laad-en losplakken voor het centrum liggen aan de volgende locaties:

Kort parkeren

In het centrum van Uden is één speciale parkeerplaats waar kort parkeren van een touringcar of bus is toegestaan. Deze parkeerplaats ligt aan de Pastoor Spieringsstraat ter hoogte van nummer 10D en is aangeduid met het verkeersbord Parkeerplaats bussen. 

Lang parkeren

Voor lang parkeren (maximaal 24 uur) kunnen grote voertuigen in Uden gebruik maken van de twee hiervoor aangewezen parkeerterreinen op het industrieterrein.

Op deze zogenaamde truckparkings kunnen eveneens touringcars en bussen parkeren. Aanvullende voorwaarden kunnen ter plaatse zijn aangegeven.

Regelgeving

In gemeente Maashorst geldt dat een groot voertuig een voertuig is dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter. Volgens de Verordening fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst, artikel 9.7, is het verboden deze voertuigen te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Parkeren mag daarom alleen op de bovengenoemde locaties. De volledige regelgeving is te lezen in artikel 9.7 op de website Overheid.nl, Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?