Wegenlegger openbare wegen

In de Wegenlegger zijn de openbare wegen en paden opgenomen die buiten de bebouwde kom Wegenwet liggen.

In de Wegenlegger is geregeld of het om een verharde of onverharde weg gaat en wie het bevoegde gezag, de onderhoudsplichtige en de beheerder van de weg is. Vaak is een openbare weg eigendom van een overheidsorgaan (gemeente, provincie, rijk of waterschap). In sommige gevallen loopt een openbare weg of pad over particulier eigendom.

De wegenlegger is te bekijken in het gemeenthuis. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (0413) - 28 19 11 of mail naar info@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?