Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Wegenlegger openbare wegen

In de Wegenlegger zijn de openbare wegen en paden opgenomen die buiten de bebouwde kom Wegenwet liggen.

In de Wegenlegger is geregeld of het om een verharde of onverharde weg gaat en wie het bevoegde gezag, de onderhoudsplichtige en de beheerder van de weg is. Vaak is een openbare weg eigendom van een overheidsorgaan (gemeente, provincie, rijk of waterschap). In sommige gevallen loopt een openbare weg of pad over particulier eigendom.

De wegenlegger is te bekijken in het gemeenthuis. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (0413) - 28 19 11 of mail naar info@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?