Mobiliteit

Het aantal elektrische auto's in Maashorst groeit. En dat is positief, want elektrisch rijden is beduidend duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Op deze pagina leest u alles over het aanvragen van laadpalen en elektrisch rijden via Samen Duurzaam Op Weg (Deze link gaat naar een andere website)

Laadpalen 

Om aan de toenemende vraag voor laadpalen tegemoet te komen, hebben we een samenwerking met de provincie Noord-Brabant. In opdracht van de provincie plaatst de combinatie Vattenfall-BAM in totaal 2500 nieuwe openbare laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Alle laadpunten worden voorzien van 100% windenergie uit één van Nuons windparken in Nederland.

Op deze kaart van de website van Chargepoints.com  (Deze link gaat naar een andere website) kunt u de openbare laadpunten zien en ook of ze vrij of bezet zijn en vaak ook de kosten voor opladen. Alle informatie over openbare laadpalen en het opladen van uw elektrische auto leest u op de website van Vattenfall (Deze link gaat naar een andere website)

Laadpunt aanvragen

Als u een elektrische auto heeft en geen eigen terrein voor een laadpunt, dan kunt u een verzoek voor een nieuw openbaar laadpunt indienen. Dit kunt u rechtstreeks bij Vattenfall doen met het aanvraagformulier publieke laadpalen (Deze link gaat naar een andere website).

Bepaling locatie laadpalen

De gemeente en Vattenfall bepalen samen een locatie voor de laadpaal, in de omgeving van de aanvrager. Wel is het zo dat het gaat om een laadpaal in de openbare ruimte, en er dus niet automatisch een laadpaal voor de deur van de aanvrager komt. Een openbare laadpaal mag door iedereen gebruikt worden.

Laadpas aanvragen

Om de laadpunten te kunnen gebruiken heeft u ook een laadpas nodig. De laadpas van Vattenfall werkt op alle laadpunten en is gratis aan te vragen met het aanvraagformulier voor een laadpas. (Deze link gaat naar een andere website)

Plaatsing nieuwe laadpalen

Vattenfall gaat in samenwerking met de gemeente Maashorst nieuwe laadpalen plaatsen. Bij Vattenfall zijn aanvragen binnenkomen van bewoners en zij hebben aan de gemeente een locatievoorstel gedaan. Die voorstellen staan op maashorstaanhetwoord.nl (Deze link gaat naar een andere website) Omwonenden ontvangen daarover een brief. En krijgen vervolgens twee weken de tijd om daarop te reageren. Daarna kiest de gemeente Maashorst de locatie. 

In juni 2023 zijn er in 43 nieuwe laadpalen in de gemeente geplaatst. Een lijst met de locaties is te vinden in het nieuwsbericht over de plaatsing van de nieuwe laadpalen.

Verkeersbesluit

Voordat de laadpalen kunnen worden geplaatst, moet de gemeente daarover een verkeersbesluit nemen. Levert een voorgenomen locatie voor u problemen op? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken.
Elke laadpaal kan twee laadpunten bevatten. Er wordt echter maar één parkeerplaats aangewezen die bestemd is voor laden van elektrische auto's. Als na verloop van tijd blijkt dat er meer laadcapaciteit nodig is, wordt ook de tweede parkeerplaats aangewezen voor alleen elektrische auto's. De verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. (Deze link gaat naar een andere website) Binnen zes weken na publicatie van het verkeersbesluit kunt u daartegen bezwaar indienen.

Parkeerdruk

Bij het plaatsen van een laadpaal worden ook verkeersborden geplaatst. De verkeersborden reserveren een of twee parkeerplaatsen voor opladen van elektrische auto's. Vaak staan er in de straat of in de wijk al elektrische auto's geparkeerd. Voor het opladen moeten deze auto's naar een laadplek en laten zij een lege parkeerplek achter. Na het laden moeten bestuurders van elektrische auto's weer op zoek naar een lege parkeerplek, omdat zij de auto niet bij een laadpaal mogen laten staan als de accu vol is. Er vindt dus meer uitwisseling van auto's plaats. Niet alleen in de straat waar de laadpaal staat, maar in de hele wijk. Daardoor zorgt het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische auto's dus niet direct voor toename van de parkeerdruk. Samen met laadpunten van particulieren en bedrijven gaan deze laadpalen ervoor zorgen dat er in de gemeente voldoende laadcapaciteit voor elektrische auto's beschikbaar is.

Belangrijkste voorwaarden aanvraag

Als inwoner van Maashorst of bedrijf dat hier gevestigd is, kunt u een aanvraag indienen voor de plaatsing van een laadpaal. Belangrijkste voorwaarden waar aanvragen aan moeten voldoen, zijn:

Elektrisch rijden

Heeft u zelf geen elektrische auto, maar wilt u er af en toe een huren? Dat kan via de website Samen Duurzaam Op Weg (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?