Goed bezig met afval

In de gemeente Maashorst willen we efficiënt omgaan met grondstoffen. Dat betekent dat we ons afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen. Zo kunnen we meer afval recyclen en houden we minder restafval over.

In 2022 en 2023 blijft in alle kernen  de afvalinzameling ongewijzigd. Als we aan de slag gaan met het gelijk trekken van de inzameling voor alle kernen, blijven we zoeken naar optimale oplossingen. Het streven is om zoveel mogelijk afval te kunnen hergebruiken en zo min mogelijk hoeven te laten verbranden. Lees alle informatie over afval op de pagina's over afvalinzameling.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?