Energie

Gemeente Maashorst werkt toe naar een CO2-neutrale gemeente, zoals ook afgesproken in het klimaatakkoord. Hierbij is energiebesparing de eerste stap. Maar om het doel te bereiken is ook een tweede stap nodig, namelijk het opwekken van duurzame energie. Lees op deze pagina's wat wij doen en wat u zelf kunt doen om uw steentje bij te dragen.