Zon en wind locaties

We hebben beleid opgesteld voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land. In de beleidsnotitie staat hoeveel energie er dan nog op land via zonnepanelen of windturbines moet worden opgewekt en welke uitgangspunten en voorwaarden hierbij gelden. Ervan uitgaande dat alle geschikte daken met zonnepanelen zijn voorzien.

Energieneutraal: hoe bereiken we dat samen?

De RES-opgave, die voortkomt uit het landelijke klimaatakkoord, gaat met name over de manier waarop we ons eigen energieverbruik gaan opwekken. Met andere woorden: hoe worden we energieneutraal. Indien alle geschikte daken in onze gemeente van zonnepanelen zijn voorzien, wekken we de helft van de benodigde energie op (0,06 TWh). De andere helft dienen we op te wekken via zonnepanelen en windturbines op land. Dit betekent: 55 hectare zonnepanelen of vier windturbines in de gemeente Maashorst (Landerd en Uden samen). Een belangrijke vraag hierbij is: waar en onder welke voorwaarden kunnen zonnevelden en windturbines gerealiseerd worden?

In gesprek

Voorafgaand aan het opstellen van de beleidsnota hebben belangstellende inwoners en vertegenwoordigers van organisaties meegedacht. Dit gebeurde via zogenaamde gebiedsateliers, waar iedereen die wilde, aan deel mocht (of kon) nemen. Ideeën en standpunten zijn opgehaald en het concept-beleid is bij hen getoetst. Ook de gemeenteraden van Landerd en Uden werden geïnformeerd en gaven hun input in vergelijkbare sessies. Zo zijn we, samen met adviesbureau Over Morgen, tot het beleid gekomen dat er nu ligt.

Beleid vastgesteld

In het najaar 2021 hebben de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Uden en Landerd de beleidsnota Grootschalige opwekking van zonne- en wind-energie (PDF, 4.7 MB) vastgesteld. Nu gaan we starten met de realisatie van de plannen om zo de duurzaamheidsdoelen te behalen.