Zon- en windlocaties

We hebben beleid opgesteld voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land. In de beleidsnotitie staat hoeveel energie er op land via zonnepanelen of windturbines moet worden opgewekt, en welke uitgangspunten en voorwaarden hierbij gelden. Uitgangspunt bij het opstellen van de notitie was dat alle geschikte daken en restgronden (zoals geluidswallen) voorzien zijn van zonnepanelen.

Nieuws en activiteiten

Excursie zonnepark Zonnemaatje 9 mei

Op 9 mei 2022 was er een excursie naar het collectieve zonnepark Zonnemaatje in Haaren. Belangstellenden konden hier kennismaken met een praktijkvoorbeeld van lokaal eigendom van energieparken. Dit zonnepark, een lokaal initiatief met 180 participanten en 1900 zonnepanelen, is goed voor 520.000 kWh per jaar en wekt energie op voor ruim 180 huishoudens.

Informatieavond lokaal eigendom zonne- en windparken 24 januari

Op 24 januari 2022 organiseerden we een digitale informatieavond over lokaal eigendom zonne- en windparken in de gemeente Maashorst. Heeft u de bijeenkomst gemist, of wilt u deze graag terugkijken. Op het YouTubekanaal van gemeente Maashorst (Deze link gaat naar een andere website) vindt u de opname van de avond.

Energieneutraal: hoe bereiken we dat samen?

De RES-opgave, die voortkomt uit het landelijke klimaatakkoord, gaat over energiebesparing en de manier waarop we ons eigen energieverbruik gaan opwekken. Met andere woorden: hoe worden we energieneutraal?

Opwekken energie

Als alle geschikte daken in onze gemeente van zonnepanelen zijn voorzien, wekken we de helft van de benodigde energie op (0,06 TWh). De andere helft moeten we opwekken via zonnepanelen en windturbines op land. Dit betekent: 55 hectare zonnepanelen of vier windturbines in de gemeente Maashorst (Landerd en Uden samen). Een belangrijke vraag hierbij is: waar en onder welke voorwaarden kunnen zonnevelden en windturbines gerealiseerd worden?

In gesprek

Voorafgaand aan het opstellen van de beleidsnota hebben belangstellende inwoners en vertegenwoordigers van organisaties meegedacht. Dit gebeurde via zogenaamde gebiedsateliers, waar iedereen die wilde, aan deel mocht (of kon) nemen. Ideeën en standpunten zijn opgehaald en het concept-beleid is bij hen getoetst. Ook de gemeenteraden van Landerd en Uden werden geïnformeerd en gaven hun input in vergelijkbare sessies. Zo zijn we, samen met adviesbureau Over Morgen, tot het beleid gekomen dat er nu ligt.

Beleid vastgesteld

In het najaar 2021 hebben de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Uden en Landerd de beleidsnota Grootschalige opwekking van zonne- en wind-energie (PDF, 4.7 MB) vastgesteld. Nu gaan we starten met de realisatie van de plannen om zo de duurzaamheidsdoelen te behalen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?