Initiatieven in de gemeente

Hieronder een overzicht van energiebesparende initiatieven in de gemeente Maashorst. heeft u ook een energiebesparend initiatief dat u graag wil delen? Mail het dan duurzaam@gemeentemaashorst.nl.

Windwokkel

Bij wijze van is een windwokkel geplaatst op de hoek van de Hockeyweg nabij de gemeentewerf. Het doel van de proef is om ervaring op te doen met dit type windturbine, de opslag en terug levering van energie en om lokaal een voorbeeld te laten zien en concrete ervaringen te kunnen delen.

Onderdeel van de proef is dat de geproduceerde energie wordt opgeslagen in accu’s, waardoor de energie gebruikt kan worden op momenten van veel energieverbruik op de gemeentewerf. Bv op het moment dat de elektrische voertuigen en gereedschappen aan het einde van de werkdag opgeladen moeten worden. De geproduceerde energie wordt dus aan de gemeentewerf geleverd. Bij aansluiting op accu’s produceert de windwokkel al bij lagere windsnelheden energie, dan bij aansluiting direct op het lichtnet (met een omvormer). Aansluiting op accu’s levert dus een hoger rendement.

We werken momenteel aan nieuw beleid voor kleinschalige energieopwekking, en daarmee ook aan beleid voor het plaatsen van windwokkels. We verwachten hier na de zomer van 2023 duidelijkheid over te hebben.

Solar Highways

Solar Highways is wereldwijd het grootste tweezijdig werkende (bi-faciale) zonnegeluidscherm (400m lang) dat groene stroom opwekt. Het is een uniek, vernieuwend en duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat en zijn projectpartners ECN part of TNO en SEAC en de voormalig gemeente Uden. Dit innovatieve project is in samenwerking met Heijmans gerealiseerd.

Een geluidscherm waarin tweezijdige zonnepanelen, zogeheten bi-faciale zonnepanelen, op deze schaal zijn geïntegreerd is niet eerder ontwikkeld en toegepast. Solar Highways is een proefproject, mede mogelijk gemaakt door LIFE+ financiering van de Europese Unie. Het allereerste zonnegeluidscherm -met tweezijdig werkende zonnepanelen- langs een snelweg in Nederland is aan de oostzijde van de A50 in Uden gerealiseerd. Op 18 februari 2019 opende minister Cora van Nieuwenhuizen het proefproject officieel.

Zonnepanelenpark Hoogveld-Zuid

Zonnepanelenpark Hoogveld-Zuid, aan de zuidzijde van Uden (grenzend aan Volkel), is een grote weide (14 hectare) met 43000 zonnepanelen. TPSolar heeft het park ontwikkeld en exploiteert dit zonnepark. Inwoners uit Uden kunnen door het samenwerkingsverbond tussen TPSolar en Powerpeers groene stroom afnemen die wordt opgewekt door het zonnepark.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Duurzaam bouwen vinden we belangrijk. We geven graag het goede voorbeeld, zowel bij de renovatie van bestaande gebouwen, als bij het toepassen van duurzaam bouwen in nieuwbouwprojecten. Enkele voorbeelden zijn: aanbrengen van energiezuinige verlichting en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, zoals de gemeentewerf en het gemeentehuis en nieuwbouw projecten.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?