Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Regionale Energie Strategie (RES)

Maashorst werkt binnen de regio Noordoost-Brabant aan de Regionale Energiestrategie (RES). Waarom de RES? Het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. We zien steeds beter wat de gevolgen hiervan zijn op ons en onze leefomgeving. Daar willen we wat aan doen.

In 2015 zijn internationale klimaatafspraken gemaakt in Parijs. Nederland heeft deze afspraken uitgewerkt in een Klimaatakkoord. Het doel is om uiterlijk in het jaar 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan we in 1990 deden. De Regionale Energiestrategieën moeten daaraan bijdragen. Lees alles over de RES van onze regio op de website van de regio Noordoost-Brabant (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?