Inrichting parallelweg Volkelseweg tot fietsstraat

De laatste jaren zijn er veel woningen gebouwd ten noorden van de Volkelseweg in Uden. Hierdoor nam het gebruik van de weg toe. Zo maakt onder meer schoolgaande jeugd gebruik van de weg. Al langer leeft de gemeente met de gedachte om de weg aan te passen. Met subsidie van de Provincie Noord-Brabant kunnen we daar nu versneld mee starten.

Probleem

De Volkelseweg is een drukke weg. Fietsers, voetgangers en auto’s maken gebruik van de weg. Er wordt geregeld te hard gereden door auto’s. Daarnaast is er bij de panden met bedrijven gevestigd op de begane grond, een parkeerprobleem omdat automobilisten regelmatig in de berm parkeren.

Doel aanpassing

De verkeersveiligheid voor de belangrijkste gebruikers, fietsers en voetgangers, verbeteren.

Oplossing

We gaan vier maatregelen uitvoeren:

  1. De parallelweg gaan we inrichten als fietsstraat. Een fietsstraat is een straat ingericht als fietsroute, maar waar wel auto's zijn toegestaan (‘auto is te gast’). De fietsstraat krijgt rood asfalt, aan de beide buitenzijdes een rabatstrook en middenin een geleider. Hierdoor blijven fietsers veilig op het gladde rode wegdek en wordt het autoverkeer in haar snelheid geremd.
  2. Langs de gehele parallelweg leggen we een trottoir aan, zodat voetgangers niet meer over de weg hoeven te lopen.
  3. Bij de Missiezusterlaan komt een aansluiting op de hoofdrijbaan Volkelseweg. Ook gaan we de bestaande aansluitingen ter hoogte van de Pr. Kennedylaan en de Kersengaarde zo aanpassen dat het autoverkeer naar de hoofdrijbaan van de Volkelseweg wordt geleid.
  4. Ter hoogte van Volkelseweg 12 t/m 20 brengen we parkeerstroken aan om parkeren mogelijk te maken.

Afbeelding van toekomstige fietsstraat           Afbeelding van toekomstige fietsstraat

Planning

Het ontwerp is uitgewerkt. Nu vindt de aanbesteding plaats om een aannemer te selecteren. We verwachten dat de uitvoering in het voorjaar van 2024 kan starten en 3 tot 4 maanden duurt. Tijdens de uitvoering neemt de aannemer de communicatie met omwonenden voor haar rekening. Helaas gaan de werkzaamheden gepaard met overlast. We proberen deze zoveel mogelijk te beperken.

Vragen

Heb je vragen over het plan, de planning of over de uitvoering van dit project, neem dan contact op met projectleider Pim van Drunen. Hij is bereikbaar via 0413 - 28 191 1 of per e-mail pim.vandrunen@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?