Akkerwinde III

Binnen het plangebied Akkerwinde III Schaijk is ruimte voor 97 woningen. De bebouwing kenmerkt zich door blokken met rijwoningen afgewisseld met tweekappers, seniorenwoningen en vrijstaande woningen. Zo ontstaat een mix van woningtypen en wordt een dorpse sfeer gecreëerd. Parkeerplekken worden gebundeld in hofjes. Aan de westkant van het gebied sluiten de achtertuinen aan op de achtertuinen van de bestaande woonwijk. Het is een divers woonprogramma; qua prijs, woningtypen en koop/huur.

Er komt een nieuwe ontsluitingsweg die aan de noordkant van het gebied aansluit op de Pastoor van Winkelstraat. De ontsluitingsweg krijgt geen verbinding met Akkerwinde I en II. Daarmee wordt verkeer door de bestaande woonwijk voorkomen.

Ontwerpbestemmingsplan vastgesteld

Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk. Met het bestemmingsplan Akkerwinde III voorziet Maashorst zowel in aantal als kwaliteit in de woningbehoefte van de kern Schaijk.

De afgelopen periode organiseerden de ontwikkelaars meerdere momenten om in gesprek te gaan met de omgeving en geïnteresseerden.
Het ontwerpbestemmingsplan lag tot 17 januari 2024 ter inzage. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het 3e kwartaal ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het plan is in voorbereiding door Van der Heijden Projectontwikkeling in samenwerking met Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?