Bedrijventerrein Voederheil Zeeland

De afgelopen jaren is het bedrijventerrein Voederheil II in Zeeland ontwikkeld. Op dit moment zijn er meerdere ontwikkelingen gaande rondom het bedrijventerrein. Over 3 onderwerpen hebben we een informatieavond georganiseerd op 10 juli 2023:

  1. Definitief inrichten openbare ruimte Voederheil II
  2. Herinrichting weg Voederheil
  3. Realisatie nieuwe ontsluitingsweg en ontwikkelen derde deel van het bedrijventerrein tussen Bergmaas en Landweer (Voederheil West)

Planning

De ontwerpen voor de nieuwe ontsluitingsweg en Voederheil West zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en vervolgens een bestemmingsplan. We hebben het ontwerpbestemmingsplan vanaf 14 december 2023 voor 6 weken ter inzage gelegd. We beantwoorden de ingekomen zienswijzen en leggen deze samen met het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. We streven dit te doen in 2024.

Beoogd effect ontwikkelingen

Aanleiding

Verslag bijeenkomst laatste fase omgevingsdialoog, 30 oktober 2023

Op maandag 30 oktober was er een bijeenkomst voor de laatste fase van de omgevingsdialoog in het Witte Huis in Zeeland.

In de rechterkolom op deze pagina vind je het verslag van de avond en de getoonde presentatie.

Verslag startbijeenkomst omgevingsdialoog, 10 juli 2023

Op maandag 10 juli was de startbijeenkomst van de omgevingsdialoog in het Dorpshuis Zeeland. Doel van de avond was het informeren van omwonenden en andere belangstellenden over de plannen en het te doorlopen proces.

In de rechterkolom op deze pagina vind je het verslag van de avond, de eerste reactienota en de getoonde documenten en tekeningen.

Meer weten?

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Rob Postelmans, via projecten-ruimte@gemeentemaashorst.nl of 0413 - 28 19 11.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?