Bedrijventerrein Voederheil Zeeland

De afgelopen jaren is het bedrijventerrein Voederheil II in Zeeland ontwikkeld. Op dit moment zijn er meerdere ontwikkelingen gaande rondom het bedrijventerrein. Over 3 onderwerpen hebben we een informatieavond georganiseerd op 10 juli 2023:

  1. Definitief inrichten openbare ruimte Voederheil II
  2. Herinrichting weg Voederheil
  3. Realisatie nieuwe ontsluitingsweg en ontwikkelen derde deel van het bedrijventerrein tussen Bergmaas en Landweer (Voederheil West)

Beoogd effect ontwikkelingen

Aanleiding

Verslag informatieavond 10 juli 2023

Op maandag 10 juli organiseerden we een informatieavond in het Dorpshuis Zeeland. Doel van de avond was het informeren van omwonenden en andere belangstellenden over de plannen en het te doorlopen proces.

In de rechter kolom op deze pagina vind je het verslag van de avond als ook de getoonde documenten en tekeningen. 

Planning

De ontwerpen voor de nieuwe ontsluitingsweg en Voederheil West gaan we verder uitwerken in een stedenbouwkundig plan en vervolgens een bestemmingsplan. We hebben de intentie om het ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage te leggen.

Meer weten?

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Rob Postelmans, via projecten-ruimte@gemeentemaashorst.nl of 0413 28 19 11.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?