Centrumgebied Uden-Zuid

Het plan voor het Centrumgebied Uden-Zuid is klaar. BPD gaat er 50 grondgebonden woningen bouwen. Het college van B en W van de voormalige gemeente Uden heeft het inrichtingsplan in februari 2020 goedgekeurd. Voordat er gebouwd kan worden, moet echter eerst de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Het inrichtingsplan voorziet in vijftig grondgebonden woningen in een gebied met een parkuitstraling, veel groen, een bloementuin en een multifunctioneel speelveld. Voor de toekomstige bewoners wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, maar dan wel zo veel mogelijk uit het zicht van het park. De groene zones rond de woningen zijn zo breed mogelijk.

Plattegrond nieuwe situatie Centrumgebied Uden-Zuid

Presentatie

Koop en vrije sector huur

Pauwert Architecten heeft in opdracht van BPD en in overleg met de gemeente het ontwerp van de woningen uitgewerkt. Aan de oostzijde worden 24 woningen gebouwd en aan de westzijde 26. Voor de woningen aan de noordkant komt een klein Delfts stoepje. De woningen aan de zuidzijde worden voorzien van een overdekte veranda, die is gericht naar het park. De woningen aan de oostzijde zijn vrije sector huurwoningen. De woningen aan de westzijde koopwoningen. Informatie over de verkoop van de woningen staat op www.woneningemeentemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Voorgeschiedenis

Het plan om woningen te realiseren in Centrumgebied Uden-Zuid bestaat al langer. In eerste instantie was het idee om 80 woningen te realiseren, in januari 2018 werd dit aantal teruggebracht naar 60. In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken om minimaal 50 woningen te realiseren. Het college heeft uiteindelijk gekozen voor een variant met 50 woningen. Het inrichtingsplan is mede tot stand gekomen met input van belanghebbenden. Aan de klankbordgroep en omwonenden zijn varianten voor invulling van de openbare ruimte voorgelegd, waarop zij konden reageren. Op basis van hun reacties is het uiteindelijke ontwerp gekozen.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?