Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Centrumvisie

Het gaat weliswaar relatief goed met het centrum van Uden, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Maar is dat over tien jaar ook nog zo? Koopgedrag, belevings- en woonbehoeften veranderen. De kunst is om daar op tijd op in te spelen en te zorgen dat ons centrum toekomstbestendig is. Voor het Udense centrum betekent dat vooral dat we moeten bedenken hoe we kunnen bewegen van niet alleen een place to buy, maar ook een place to be!

Dat kunnen wij als gemeente uiteraard niet alleen. Dus deden we een beroep op de expertise van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers. Maar bijvoorbeeld ook van kennispartners als het INRetail (retailinnovatielabs), Hogeschool Avans en bureau Stad & Co (dat onder andere in Eindhoven succesvolle publiek-private samenwerkingen heeft opgezet). Samen kunnen we dan strategische keuzes maken voor de toekomst, zodat ons centrum dé plek is waar je wilt zijn!

Op deze pagina vind je een uitgebreide beschrijving (inclusief alle relevante documenten) van het proces 'Centrumvisie'. Vanaf de voorbereidingen die in 2019 zijn gestart tot aan dit moment waarin we aan de slag gaan met het uitvoeringsprogramma.

Voorbereiding en onderzoek (2019)

We zijn in 2019 gestart met enkele voorbereidende bijeenkomsten en onderzoek. Op de pagina Project Centrumvisie 2019 leest u over deze eerste fase van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie en vind je de bijhorende stukken. Ter afsluiting zijn vijf strategische uitgangspunten vastgesteld. Een toekomstbestendig centrum is:

Uitgangspunten toekomstbestendig centrum vastgesteld door gemeenteraad (2020)

De uitgangspunten voor een toekomst bestendig centrum zijn in januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Je kunt de stukken zoals we ze aan de raad hebben voorgelegd, bekijken via de digitale raadsagenda iBabs (agendapunt 6c) (Deze link gaat naar een andere website). Daarna is gewerkt volgens een plan van aanpak 2020-2021. Op de pagina Voortraject Centrumvisie lees je over deze fase van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie en vind je de bijbehorende stukken.

Centrumvisie vastgesteld door gemeenteraad (2021)

Op 8 juli 2021 stemde de gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden in met de nieuwe centrumvisie. 

Sommige voornemens werden al in 2021 opgepakt, de gemeenteraad stelde hiervoor een budget van € 500.000,- beschikbaar. Voor 2022 is een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om de overige voornemens uit te voeren.

Op dit moment wordt alle informatie (met bijbehorende documenten) voor 'Uitvoeringsaspecten 2022-2023' verzameld.

Uitvoeringsaspecten (2022 en 2023)

Raadsinformatiebrief Centrumvisie Uden: Van visie naar uitvoering d.d. 24 mei 2022 (Deze link gaat naar een andere website)

Kleine ingrepen in de openbare ruimte

Vergroenen centrum

Folder gevelgroen (augustus 2022 (PDF, 3.1 MB))

Aanpak leegstand

Uitwerken van ideeën tot projectvoorstellen

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?