Centrumvisie

Het gaat weliswaar relatief goed met het centrum van Uden, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Maar is dat over tien jaar ook nog zo? Koopgedrag, belevings- en woonbehoeften veranderen. De kunst is om daar op tijd op in te spelen en te zorgen dat ons centrum toekomstbestendig is. Voor het Udense centrum betekent dat vooral dat we moeten bedenken hoe we kunnen bewegen van niet alleen een place to buy, maar ook een place to be!

Dat kunnen wij als gemeente uiteraard niet alleen. Dus deden we een beroep op de expertise van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers. Maar bijvoorbeeld ook van kennispartners als het INRetail (retailinnovatielabs), Hogeschool Avans en bureau Stad & Co (dat onder andere in Eindhoven succesvolle publiek-private samenwerkingen heeft opgezet). Samen kunnen we dan strategische keuzes maken voor de toekomst, zodat ons centrum dé plek is waar je wilt zijn!

Op deze pagina vindt u een uitgebreide beschrijving van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie, inclusief alle relevante documenten.

Stand van zaken 8 juli 2021: centrumvisie vastgesteld door gemeenteraad

Donderdag 8 juli stelde de gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden in met de nieuwe centrumvisie. De volgende stap is nu om de visie te vertalen naar concrete uitvoeringsplannen. Sommige voornemens worden al dit jaar opgepakt (de gemeenteraad stelde daartoe een budget beschikbaar van € 500.000,-). De overige moeten straks worden vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Maashorst.

Over het project

We zijn in 2019 gestart met enkele voorbereidende bijeenkomsten en onderzoek. Op de pagina Project Centrumvisie 2019 leest u over deze eerste fase van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie en vindt u de bijhorende stukken. Ter afsluiting zijn vijf strategische uitgangspunten vastgesteld.

Een toekomstbestendig centrum is:

Deze uitgangspunten zijn in januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de stukken zoals we ze aan de raad hebben voorgelegd, bekijken via de digitale raadsagenda iBabs (agendapunt 6c) (Deze link gaat naar een andere website).

Daarna is gewerkt volgens een plan van aanpak 2020-2021. Op de pagina Voortraject Centrumvisie leest u over deze fase van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie en vindt u de bijbehorende stukken.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?