Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Centrumvisie Uden 2019

In 2019 zijn startbijeenkomsten en werksessies over het centrum gehouden met (centrum)ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen, zoals cultuurinstellingen en huurders.

In aanloop naar de vaststelling van de centrumvisie

Woensdag 12 juni 2019 organiseerden we een startbijeenkomst ‘Visie op het centrum’. Genodigd waren (centrum)ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen, zoals cultuurinstellingen en huurders.

Werksessies 2019

In het najaar 2019 organiseerden we de volgende werksessies:

Sessie 25 september 2019

Een gezamenlijke start op 25 september om samen vast te stellen welke onderwerpen aan de orde moeten komen in de nieuwe toekomstvisie. Daarbij nam stadschoreograaf Martijn van Dijck ons mee in het gedachtegoed van placemaking en de kracht van de openbare ruimte, in antwoord op de vraag: hoe kunnen we samen met alle belanghebbenden een fijne plek creëren die onze gezondheid, ons geluk en ons welzijn bevordert? Een verslag van deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

Straatpraatsessies 2019

Een StraatPraat-sessie in het centrum op zaterdag 28 september of woensdag 2 oktober. Na een korte instructie door Martijn van Dijck zijn we in kleine groepjes op verschillende plekken in het centrum op zoek gegaan naar mogelijkheden om het centrum toekomstbestendig te maken. De bevindingen koppelden we daarna aan elkaar terug.

Werksessies 16 en 30 oktober 2019

Tijdens de werksessies zijn we in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan over onderstaande hoofdthema’s. Deze thema’s hebben we tijdens een eerste ronde verkend (stand van zaken, trends/ontwikkelingen, wensen) en tijdens de tweede ronde verder uitgediept (wat moet mee in de centrumvisie?). Aan het einde van de tweede ronde hebben we bovendien concrete speerpunten benoemd; onderwerpen die volgens u in elk geval een plek verdienen in de strategische uitgangspunten en centrumvisie.
Voor de werksessies waren uitgenodigd:

Hoofdthema Deelonderwerpen
Gezelligheid Diversiteit, gastvrijheid, samenwerking, straatleven/buitenrecreatie
Toegankelijkheid en verbindingen Verkeer(sveiligheid), parkeren, mobiliteit, overzichtelijkheid, toegankelijkheid
Gebruik en activiteiten Aanbod, evenementen, economische vitaliteit, wonen, levendigheid, gezondheid, onderscheidend vermogen, beleving
Comfort en beeldvorming Aantrekkelijkheid, schoon/heel, veiligheidsgevoel, groen, zitmogelijkheden, klimaat, duurzaamheid, historie, identiteit van het gebied

Werksessies Ondernemerschap 2019

Op donderdag 17 en 31 oktober 2019 organiseerden we twee extra werksessies, waarbij we bovenstaande hoofdthema’s bespraken vanuit het perspectief van ondernemerschap. Hiertoe waren vooral centrumondernemers en vastgoedeigenaren uitgenodigd. Op hun verzoek organiseerden we deze bijeenkomsten op donderdagen.

Afsluitende sessie 13 november 2019

Woensdagavond 13 november hebben we de bevindingen van alle werkgroepen met elkaar gedeeld en verder aangescherpt aan de hand van stellingen met behulp van de online tool Mentimeter. Dezelfde stellingen hebben we verwerkt in een online enquête Centrumvisie, zodat ook mensen die er niet bij waren 13 november hun mening konden geven. 150 mensen vulden de enquête in.

Besluitvorming strategische uitgangspunten

Uit alle input uit de werksessies, aangevuld met de uitslag van de enquête, destilleerden we vijf strategische uitgangspunten voor de nieuwe toekomstvisie:

  1. Een economisch vitaal centrum
  2. Een groen centrum
  3. Een levendig centrum/beleving
  4. Een toegankelijk centrum
  5. Een herkenbaar en onderscheidend centrum

Deze uitgangspunten zijn in januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de stukken zoals we ze aan de raad hebben voorgelegd, bekijken via iBabs (de digitale agenda van de gemeenteraad), datum 16 januari (Deze link gaat naar een andere website). Voorafgaand aan het raadsbesluit informeerden we de raad tijdens een raadsinformatieavond op 11 december 2019 over de vragen die nog moeten worden uitgezocht om de uitgangspunten scherp en meetbaar op te kunnen nemen in de nieuwe centrumvisie.

Als de gemeenteraad akkoord is, gaan we de visie in 2020 verder uitwerken. Dan nodigen we u graag uit voor een volgende bijeenkomst, als aftrap voor de verdere uitwerking van de centrumvisie.

Relevante informatie vanaf 2019

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?