Groot onderhoud Sportlaan, Uden

De huidige inrichting van de Sportlaan voldoet niet meer aan de richtlijnen. Ook zijn er veel verzakkingen van elementenverhardingen ontstaan. Voor de veiligheid van de weggebruikers gaan we de verharding vervangen.

Het uitvoeren van groot onderhoud biedt meteen een kans om ook andere dingen aan te pakken. Zoals de openbare ruimte toekomstbestendig en duurzaam inrichten. De Sportlaan is erg breed en het nieuwe wegdek voeren we helemaal uit in klinkers.
Het doel is om te komen tot een gedragen herinrichtingsplan voor het vernieuwen van de openbare ruimte, waardoor deze weer leefbaarder wordt.

De inrichting wordt afgestemd met belanghebbenden.

Vervolg

Met belanghebbenden worden opmerkingen, wensen en ideeën opgehaald en uitgewerkt tot een ontwerp. Voor de zomervakantie kan het college dan het definitieve ontwerp vaststellen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op projectleider Harold Klomp via harold.klomp@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?