Herinrichting Efferen in Uden

De huidige inrichting van Efferen voldoet niet meer aan de richtlijnen. Ook zijn er veel verzakkingen van elementenverhardingen ontstaan. Voor de veiligheid van de weggebruiker gaan we de verharding vervangen. De doorgaande wegen van deze straten zijn in de huidige situatie uitgevoerd in klinkerverharding en asfaltverharding. Het beleid van gemeente Maashorst is om in 30-km zones alleen klinkerverharding toe te passen. Dit heeft een snelheidsremmende werking en daarmee een positief effect op de verkeersveiligheid. Het nieuwe wegdek voeren we helemaal uit in klinkers.

Het uitvoeren van groot onderhoud biedt meteen een kans om ook andere dingen aan te pakken. Zoals de openbare ruimte toekomstbestendig en duurzaam inrichten. Het doel is om te komen tot een gedragen herinrichtingsplan voor het vernieuwen van de openbare ruimte, waardoor deze weer leefbaarder wordt.

De inrichting wordt afgestemd met bewoners.

Inloopavond, 19 maart 2024

Op 19 maart was er een inloopavond voor bewoners van Efferen in het werkcafé van het gemeentehuis. Tijdens deze avond presenteerden we de kaders van het project. Doel van deze avond was om zoveel mogelijk informatie op te halen bij bewoners. Bewoners konden opmerkingen, wensen en ideeën aangeven op een formulier. Je kon je op deze avond aanmelden voor de klankbordgroep, die denkt mee bij het maken van het ontwerp.

Presentatie inloopavond (PDF, 7.2 MB)

Vervolg

Met de klankbordgroep werken we opmerkingen, wensen en ideeën verder uit tot een ontwerp. Dit koppelen we terug aan de bewoners.

Voor de zomervakantie kan het college dan het definitieve ontwerp vaststellen.

Kort verslag 1e overleg klankbordgroep d.d. 10 april 2024 (PDF, 50.4 kB)

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op projectleider Harold Klomp via harold.klomp@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?