Natuurvriendelijk isoleren

In Maashorst willen we je helpen je gebouw/huis te isoleren. Tegelijk willen we onze natuur beschermen. Daarom werken we aan een soortenmanagementplan (SMP). Het SMP is een plan om het isoleren van gebouwen met een laag energielabel (C t/m G) in de toekomst makkelijker te maken en tegelijk de soortenrijkdom van bedreigde diersoorten te behouden. Hiervoor doen we onderzoek in alle kernen van Maashorst en stellen we duidelijke regels op. Dat scheelt je tijd én geld om te isoleren. We leggen het hieronder verder uit.

Ben je gebouweigenaar en wil je je dak of spouwmuur isoleren? Dan ben je volgens de Omgevingswet natuur verplicht om te onderzoeken of je daarmee de rust-, verblijf- of nestplekken van (bedreigde) dieren verstoort. Die leefgebieden mogen namelijk niet worden verstoord. Zijn de (bedreigde) dieren aanwezig? Dan moet je een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) om natuurvriendelijk te isoleren. Voor die ontheffing moet je bijvoorbeeld maatregelen nemen om de dieren niet te beschadigen of te doden.

Wil je meer informatie over natuurvriendelijk isoleren en welke maatregelen je kunt nemen? Ga dan naar Brabant Woont Slim (Deze link gaat naar een andere website).

Soortenmanagementplan

Onderzoek doen en een ontheffing aanvragen kost geld en duurt soms lang. Met het SMP maken we dit proces makkelijker. Daardoor kun je in de toekomst sneller en goedkoper isoleren. Ook beschermen we met het SMP (bedreigde) dieren. Daarvoor doen we in alle kernen ecologisch onderzoek. En brengen we het leefgebied van huismussen, huis- en gierzwaluwen, de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en laatvliegers in kaart. Waar dat kan, zorgen we met het SMP dan straks voor een gebiedsontheffing. Die gebiedsontheffing is 10 jaar geldig. Als gebouweigenaar hoef je door de gebiedsontheffing in bepaalde gebieden straks niet meer zelf uitgebreid ecologisch onderzoek te doen voordat je gaat verbouwen of isoleren. Ook hoef je geen ontheffing meer aan te vragen. In het SMP staan namelijk per gebied in de gemeente regels waar je je aan moet houden om natuurvriendelijk te isoleren.

Het proces

We werken in 6 stappen naar een SMP. Dat doen we in twee hoofdfases. In de eerste hoofdfase richten we ons op Uden (stap 1 tot en met 4). In de tweede hoofdfase richten we ons op de andere kernen in Maashorst (stap 5 en 6).

Stap 1: Eerste fase ecologisch onderzoek

Van april 2024 tot 1 oktober 2024 onderzoeken ecologisch onderzoekers in Uden het leefgebied van de huismus, huis- en gierzwaluw en verschillende soorten vleermuizen. Dat doen ze vanaf de openbare weg, met speciale meetapparatuur. Daarbij richten de onderzoekers zich met name op gebouwen met een laag energielabel. De kans dat mussen, zwaluwen en vleermuizen in de dak- en spouwmuurisolatie van deze gebouwen zitten is namelijk groot. Tegelijk zijn dit gebouwen die mogelijk geïsoleerd worden.

Stap 2: Analyseren eerste fase ecologisch onderzoek

Met de uitkomsten van het ecologisch onderzoek voeren we in september 2024 een effectbepaling uit. De effectbepaling laat zien waar isolatie-ingrepen mogelijk negatief zijn voor aanwezige (bedreigde) dieren. Daarvoor stellen we maatregelen op in het SMP. Houd je je aan die maatregelen? Dan beschadigen en doden we de dieren niet.

Stap 3: Opstellen en toestemming vragen eerste deel SMP

Met de effectbepaling stellen we in oktober en november 2024 het SMP voor het bebouwde gebied van Uden op. Dat leggen we in november 2024 voor aan de ODBN. De ODBN neemt daarna een definitief besluit over het SMP.

Stap 4: Eerste deel SMP gaat in

In de eerste drie maanden van 2025 gaat het SMP voor het bebouwde gebied van Uden in werking. Ben je gebouweigenaar in dit gebied? Dan kun je een aanvraag tot isoleren volgens het SMP indienen bij Maashorst. Gebouweigenaren in de andere kernen moeten dan nog isoleren volgens de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren (Deze link gaat naar een andere website).

Stap 5: Tweede fase ecologisch onderzoek

Van april tot 1 oktober 2025 voeren ecologisch onderzoekers onderzoek uit in Odiliapeel, Reek, Schaijk, Volkel en Zeeland. Dit is hetzelfde onderzoek als in de eerste fase die in 2024 wordt uitgevoerd.

Stap 6: Analyseren tweede fase, opstellen en toestemming vragen tweede deel SMP

In september 2025 voeren we weer een effectbepaling uit. Daarmee stellen we in oktober en november 2025 het SMP voor Odiliapeel, Reek, Schaijk, Volkel en Zeeland op. Ook dat leggen we voor aan de ODBN. Dat doen we in november 2025. In de eerste drie maanden van 2026 gaat het SMP voor deze kernen in werking. Daarna kunnen ook gebouweigenaren in Odiliapeel, Reek, Schaijk, Volkel en Zeeland een aanvraag tot isoleren volgens het SMP indienen bij Maashorst.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?