Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Eén wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet voegt meerdere wetten samen. Je krijgt als inwoner, organisatie of bedrijf met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in jouw omgeving. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om jouw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als je als ondernemer jouw bedrijfspand wilt uitbreiden.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je een plan waarmee er iets verandert in jouw omgeving? Dan ben je initiatiefnemer. Als initiatiefnemer zoek je zelf uit of er voor jouw plan een vergunning nodig is of dat je een melding moet doen. Dat kun je doen in het Omgevingsloket. Je kunt zelf zien of je een vergunning aan moet vragen of dat je kunt volstaan met een melding. Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als jouw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Je bent dan belanghebbende.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller kan beslissen over jouw vergunningaanvraag. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken, met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer jouw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat jouw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Vergunning voor 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente Maashorst, het Waterschap Brabantse Delta of de provincie Brabant jou al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de aanvraag nog behandeld worden? Dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht.

Het Omgevingsloket

Wil je een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven? Dit kun je doen in het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website).

Ga je binnenkort bouwen?

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of je op een bepaalde plek het door jou gewenste gebouw mag bouwen. Dat staat in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische bouwvergunning gaat over de vraag of jouw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen. Dat is vanaf 1 januari 2024 geregeld in de Wet kwaliteitsborging. Deze wet zorgt ervoor dat bouwwerken in Nederland veilig en goed gebouwd worden.

Jouw aannemer of architect kan helpen om vast te stellen of jouw bouwwerk onder de Wet Kwaliteitsborging valt. Als dat zo is, dan moet je een kwaliteitsborger inschakelen. Dat is een onafhankelijke controleur, die meekijkt in jouw plan, tijdens de bouw en bij de oplevering. De kwaliteitsborger controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten.

Welke stappen moet je volgen voordat de bouw kan beginnen?

Meer weten over de Wet kwaliteitsborging? Ga naar de pagina (Deze link gaat naar een andere website) op onze website.

Deze animatie legt in het kort de Omgevingswet uit.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?