Park Maashorst kamers 2 en 3

In het noorden van Uden, ten noordoosten van Ziekenhuis Bernhoven en aan de rand van natuurgebied De Maashorst, ontwikkelt gemeente Maashorst een nieuw woongebied. Uniek vanwege de fantastische omgeving en centrale ligging.

Het is de bedoeling dat er in totaal vier zogenaamde ‘kamers’ (deelgebieden) worden ontwikkeld. De eerste kamer, met 16 zelfbouwkavels, is al grotendeels gerealiseerd. Nu zijn ook de plannen klaar voor de kamers 2 en 3, waarin ruimte is voor 32 vrijstaande woningen op ruime kavels.

Overgangsgebied

Dit gedeelte van het nog te ontwikkelen woongebied is door de Provincie gelabeld als ‘overgangsgebied tussen stad en land’. Dat betekent dat er strikte regels gelden voor de inrichting van het gebied, zowel wat betreft de te bouwen woningen, als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte. Deze voorschriften zijn vastgelegd in een uitwerkingsplan en beeldkwaliteitplan.

Verloting bouwkavels

Op 3 november 2021 heeft de verloting van de bouwkavels in Park Maashorst plaatsgevonden. Tijdens deze verloting zijn 28 bouwkavels gereserveerd.

Kijk voor alle informatie over dit woongebied op de website van de kavelwinkel www.woneningemeentemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?