Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Participatie in gemeente Maashorst

Maashorst is een dynamische gemeente met een levendige samenleving en een grote aantrekkingskracht. We erkennen en waarderen de enorme inzet vanuit de samenleving. We steunen en faciliteren de inwonersinitiatieven waar gewenst. We maken in ons beleid ruimte in houding, middelen en mandaat voor opkomende inwonersinitiatieven. Inwoners krijgen op hun beurt de ruimte om met elkaar dingen te regelen en ze kunnen ook meedenken en doen in grotere, betekenisvolle projecten. Onze grondhouding daarbij is dat we meedenken en mee mogelijk maken!

In de gemeente Maashorst vinden we inwonersparticipatie belangrijk. In onze visie staat ‘samen denken, samen doen’ centraal en 'als het je raakt doe je mee'. We realiseren ons dat overheidsparticipatie een andere aanpak vereist dan inwonersparticipatie. We informeren betrokkenen; waar mogelijk en wenselijk vragen we om input en op andere momenten werken we in co-creatie aan een initiatief en moeten we vooral meer loslaten. Niet alleen de rollen verschillen, maar ook de kernen hebben ieder hun eigenheid. De succesfactor voor participatie is maatwerk!

Maashorst-agenda

Wij vinden het belangrijk dat gemeente en gemeenschap samen bouwen aan een goed leefklimaat in gemeente Maashorst. We willen mét de gemeenschap bouwen aan een goed leefklimaat in de gemeente Maashorst. Per kern maken en realiseren we met inwoners en maatschappelijke organisaties een Maashorst-agenda.

Inwoners maken de gemeenschap 

De gemeente erkent en waardeert in houding en gedrag deze enorme inzet vanuit de samenleving en steunt de inwonersinitiatieven waar gewenst. Onze houding is daarbij ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. We maken in ons beleid ruimte voor opkomende inwonersinitiatieven. De inwoners krijgen de ruimte om samen dingen te regelen maar ook mee te denken en doen in grotere betekenisvolle projecten. Raadsleden kunnen een oogje in het zeil houden bij het hoeden van de democratische kwaliteit van de samenwerking tussen de inwoners.

Inwoners doen mee

We willen de ervaring, kennis, kunde en ideeën van inwoners, bedrijven en organisaties meer gebruiken bij het maken van plannen en beleid. We zoeken slimmere en effectievere manieren om zoveel mogelijk groepen te vinden, binden en verbinden. Vooraf scheppen we duidelijkheid over rol(len) en verwachtingen, maar we laten ook voldoende ruimte voor eigen invulling van participatie. Met participatie vergroten we de maatschappelijke meerwaarde en gemeenschapszin.

Leren en samenwerken met elkaar

Het samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente blijft in beweging. Er is een recht om de gemeente uit te dagen en we leggen de rode loper uit voor inwoners die gemeentelijke taken beter of goedkoper kunnen uitvoeren. We staan open voor ideeën en suggesties die bijdragen aan het realiseren van onze doelen.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?