Repelakker III Zeeland

Aan de rand van Zeeland, dicht bij het centrum is het heerlijk wonen in het groen. Dat is Repelakker, een jonge nieuwbouwwijk die volop in ontwikkeling is. Na Repelakker 1 en 2, biedt ook Repelakker 3 volop ruimte voor woningbouw. Daar geniet je straks van rust, water en groen in een fijne nieuwe wijk. Repelakker 3 wordt ontwikkeld door Novaform Vastgoedontwikkelaars, Bouwbedrijf Wagemakers BV, Muller Bouw BV en de gemeente Maashorst.

Ontwerpbestemmingsplan vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 28 november 2023 in met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III. Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

De gemeenteraad stelde in september 2023 de gebiedsvisie Repelakker III vast. Daarin zijn op hoofdlijnen thema’s als stedenbouw en landschap uitgewerkt.

Het plan voorziet in een divers woonprogramma; in prijs, woningtype en koop/huur. Het is ook waar mogelijk in lijn gebracht met de woondeal, met 55 tot 60 procent betaalbaar, waarvan 25 procent sociale huur. Er worden overigens niet in één keer 200 woningen gebouwd. Het plan wordt over een langere periode ontwikkeld.

Het ontwerpbestemmingplan heeft vanaf 7 december 2023 voor zes weken ter inzage gelegen. Naar verwachting wordt het bestemmingplan in het 3e kwartaal ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Plan

In het plangebied is ruimte voor diverse soorten woningen in het koop- en huursegment en mogelijk zelfbouw. In 2021 startten we samen met de projectontwikkelaars die eigenaren zijn van het merendeel van de grond met de voorbereidingen van een masterplan. We spraken met veel omwonenden en andere geïnteresseerden tijdens verschillende bijeenkomsten. En de input van deze bijeenkomsten namen we mee in de vervolgstappen om naar een gebiedsvisie en bestemmingsplan voor de nieuwe wijk te komen. In 2023 schaalden we de plannen af naar een concrete ontwikkeling van ongeveer 200 woningen. Dit heeft met name te maken met de woondeal die op provinciaal niveau is gesloten. De woondeal gaat uit van bouwen naar behoefte. En daar staan wij achter.

Informatieavond

Op woensdag 13 september 2023 hielden we een informatie-/inloopavond voor geïnteresseerden in het Dorpshuis in Zeeland. Op de gezamenlijke website van de ontwikkelaars (Deze link gaat naar een andere website) vind je aanvullende informatie over het plangebied. Je leest daar ook de veelgestelde vragen en je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Heb je vragen aan de gemeente over dit project? Neem dan contact op met de projectleider via e-mail: roel.vanleendert@gemeentemaashorst.nl.

Plattegrond met locatie van projectgebied Repelakker 3

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?