Repelakker III Zeeland

Aan de rand van Zeeland, dicht bij het centrum is het heerlijk wonen in het groen. Dat is Repelakker, een jonge nieuwbouwwijk die volop in ontwikkeling is. Na Repelakker 1 en 2, biedt ook Repelakker 3 volop ruimte voor woningbouw. Daar geniet je straks van rust, water en groen in een fijne nieuwe wijk. Repelakker 3 wordt ontwikkeld door Novaform Vastgoedontwikkelaars, Bouwbedrijf Wagemakers BV, Muller Bouw BV en de gemeente Maashorst.

Masterplan

In het plangebied is ruimte voor diverse soorten woningen in het koop- en huursegment en mogelijk zelfbouw. Op dit moment is de concrete invulling van het plangebied nog niet bekend. Vorig jaar zijn we samen met de projectontwikkelaars die eigenaren zijn van het merendeel van de grond gestart met de voorbereidingen van een masterplan. Begin maart 2022 zijn omwonenden en andere geïnteresseerden tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken. De input van deze bijeenkomst wordt meegenomen in de vervolgstappen om naar een definitief masterplan en bestemmingsplan voor de nieuwe wijk te komen. Inmiddels is duidelijk dat de uitwerking van de plannen wordt aangepast. Dit heeft met name te maken met de woondeal die er op provinciaal niveau wordt gesloten. De woondeal gaat uit van bouwen naar behoefte. Hier staan wij als gemeente Maashorst ook achter. De gemeente Maashorst is nu de totale (kwalitatieve) programmering van de kernen aan het afzetten tegen de woonbehoefte. 

Planning

De vertaling hiervan voor de Gebiedsontwikkeling Repelakker III zijn we met de projectontwikkelaars verder aan het uitwerken. Over deze uitwerking wordt begin 2023 meer bekend. Wij kunnen u vanaf dat moment ook verder informeren over de het vaststellen van het Masterplan en het uitwerken van het bestemmings- en stedenbouwkundig plan. In deze plannen worden de regels opgenomen over waar woningen gebouwd mogen worden, hoe deze eruit mogen zien en welke delen van het gebied als groen worden ingericht. Wij houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Meer weten?

Heeft u vragen over dit project neem dan contact op met de gemeentelijke kavelwinkel via kavel@gemeentemaashorst.nl.
Op de gezamenlijke website van de ontwikkelaars (Deze link gaat naar een andere website) vindt u aanvullende informatie over het plangebied.

U leest daar ook de veel gestelde vragen en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?