Repelakker III Zeeland

Aan de rand van Zeeland, dicht bij het centrum is het heerlijk wonen in het groen. Dat is Repelakker, een jonge nieuwbouwwijk die volop in ontwikkeling is. Na Repelakker 1 en 2, biedt ook Repelakker 3 volop ruimte voor woningbouw. Daar geniet je straks van rust, water en groen in een fijne nieuwe wijk. Repelakker 3 wordt ontwikkeld door Novaform Vastgoedontwikkelaars, Bouwbedrijf Wagemakers BV, Muller Bouw BV en de gemeente Maashorst.

Plan

In het plangebied is ruimte voor diverse soorten woningen in het koop- en huursegment en mogelijk zelfbouw. In 2021 zijn we samen met de projectontwikkelaars die eigenaren zijn van het merendeel van de grond gestart met de voorbereidingen van een masterplan. We hebben gesproken met veel omwonenden en andere geïnteresseerden tijdens verschillende bijeenkomsten. En de input van deze bijeenkomsten meegenomen in de vervolgstappen om naar een gebiedsvisie en bestemmingsplan voor de nieuwe wijk te komen. In 2023 hebben we de plannen afgeschaald naar een concrete ontwikkeling van ongeveer 200 woningen. Dit heeft met name te maken met de woondeal die op provinciaal niveau is gesloten. De woondeal gaat uit van bouwen naar behoefte. En daar staan wij achter.

Planning

De vertaling hiervan voor de Gebiedsontwikkeling Repelakker III hebben we met de projectontwikkelaars verder uitgewerkt. In september 2023 presenteren we de gebiedsvisie. Ook werken we aan de voorbereidingen voor een ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat dat eind 2023 ter inzage ligt. Wij kunnen je vanaf dat moment ook verder informeren over het vaststellen van het bestemmingsplan en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. In deze plannen worden de regels opgenomen over waar woningen gebouwd mogen worden, hoe deze eruit mogen zien en welke delen van het gebied als groen worden ingericht.

Meer weten?

Op woensdag 13 september houden we een informatie/inloop avond voor geïnteresseerden in het Dorpshuis in Zeeland. Die begint om 19.30 uur. Op de gezamenlijke website van de ontwikkelaars (Deze link gaat naar een andere website) vind je aanvullende informatie over het plangebied.Je leest daar ook de veelgestelde vragen en je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Heb je vragen aan de gemeente over dit project? Neem dan contact op met de projectleider via e-mail: roel.vanleendert@gemeentemaashorst.nl.

Plattegrond met locatie van projectgebied Repelakker 3

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?