Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Verplaatsing bedrijf Jonkergouw

Agrarisch tuinbouwbedrijf Jonkergouw wil om het bedrijf toekomstbestendig te maken en houden het terrein van ruim 10 hectare aan de Broksteeg verder ontwikkelen. Het plan voorziet in de bouw van een hal van 21.500 m2. Dat is inclusief kantoren en een gebouw van 7.000 m2 voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Maashorst wil de huidige maar ook toekomstige overlast door het bedrijf voor de inwoners van Schaijk en omgeving zoveel als mogelijk beperken. Niet alleen veel overlast verdwijnt door de verplaatsing van het bedrijf, maar op de achterlaatlocatie aan de Molenaarstraat ontstaat tegelijk ook ruimte voor woningbouw. Maashorst vindt het verplaatsen van het bedrijf dan ook wenselijk en werkt mee aan de verplaatsing van agrarisch tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaijk van de Molenaarstraat 2 naar de Broksteeg 1-3.

Afspraken

Huisvesting arbeidsmigranten

In de afspraken met Jonkergouw heeft de gemeente nu onder meer vastgelegd dat de huisvesting van 204 arbeidsmigranten op het terrein goed geregeld en naar de eisen van deze tijd moet zijn. De huisvesting van arbeidsmigranten aan de Molenaarstraat 2 blijft behouden. Daar ontstaat door de verplaatsing ruimte voor de bouw van vijftig woningen.

Verkeersstroom van en naar het bedrijf

De verkeersstroom van en naar het bedrijf loopt via de bestaande wegen, maar wel met de nodige aanpassingen. Vrachtverkeer rijdt in één richting, via de route Pastoor van Winkelstraat – Broksteeg – Elsstraat – Waterstraat – Schaijksestraat.

Omgevingsdialoog

Al ruim voordat de ruimtelijke procedures starten heeft Maashorst veel gesprekken gevoerd met de omgeving. Ook heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen uitgesproken. Die uitkomsten zijn alle meegewogen in de afspraken. Plannen kunnen nu concreet worden uitgewerkt.

Thema-avonden

Maashorst houdt in juli 2023 drie bijeenkomsten over de verplaatsing van het bedrijf, telkens met een ander thema.

Thema-avond huisvesting arbeidsmigranten

Thema-avond natuur/gezondheid

Thema-avond verkeer

Omwonenden en belanghebbenden voor zover die bij de gemeente bekend zijn, zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wordt de inhoud van het besluit over de verplaatsing toegelicht. Vervolgens kijken we vooruit naar het vervolg en gaan we over het thema in gesprek met aanwezigen om hun inbreng op te halen. Die wordt  dan – voor zover mogelijk - in de verdere uitwerking van de plannen kunnen meegewogen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 ter inzage. Dan neemt ook de gemeenteraad een besluit.

Aanmelden thema-avond

Wilt u een of meer informatieavonden bijwonen? Meld u dan s.v.p. aan via jozien.vandenbogaart@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?