Bronbemaling

Wanneer u in de bodem gaat bouwen, lager dan het niveau van de grondwaterspiegel, heeft u bronbemaling nodig om droog te kunnen bouwen.

Er zijn regels verbonden aan het bemalen van grondwater en de lozing van bemalingswater. Zie hiervoor de pagina Bronbemaling

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?