Bronbemaling

Wanneer u in de bodem gaat bouwen, lager dan het niveau van de grondwaterspiegel, heeft u bronbemaling nodig om droog te kunnen bouwen.

Er zijn regels verbonden aan het bemalen van grondwater en de lozing van bemalingswater. Zie hiervoor de pagina Bronbemaling

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?