Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Keur Waterschap AA en Maas

De Keur is een aanvulling op regels uit de Waterwet. De Keur is van toepassing op de rivieren, beken, sloten, grondwater en dijken (waterkeringen) die in beheer zijn bij het waterschap. Maar ook op alle sloten en watergangen die eigendom zijn van anderen, zoals agrariërs en tuinders.

De voorschriften in de Waterwet en de Keur geven aan wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. Wilt u bijvoorbeeld lozen in water in sloten en beken (oppervlaktewater), grondwater onttrekken, een sloot dempen, een duiker of brug plaatsen? Houd dan rekening houden met de Keur. Meer info over de keur is te vinden op de website van Waterschap Aa en Maas (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?