Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Bronbemaling en lozing bemalingswater

Sommige bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd op een bepaalde diepte in de ondergrond. Om deze werkzaamheden “in den droge” te kunnen doen, moet soms het grondwater verlaagd worden. Het onttrekken van grondwater uit de bodem door middel van pompen noemen we bronbemaling. Enkele voorbeelden waar bronbemaling nodig kan zijn: bouwen van kelders, een zwembad, aanleg van funderingen voor woningen, parkeergarages, de aanleg van riolering etc.

Ontrekken bronneringswater

Het onttrekken van grondwater is aan regels gebonden. Op landelijk niveau zijn deze regels vastgelegd in de Waterwet. Voor het onttrekken van grondwater is over het algemeen een vergunning nodig, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u vrijstelling krijgen. Het Waterschap Aa en Maas is bevoegd gezag en verzorgd de vergunningsprocedure. Meer informatie over bronbemaling vindt u op de website van Waterschap Aa en Maas (Deze link gaat naar een andere website).

Lozen bronneringswater

Bij de bemaling komt grondwater vrij dat u ergens wil lozen. In het onderstaande schema wordt aangegeven hoe u met dit vrijkomende grondwater dient om te gaan. We hanteren een voorkeursvolgorde voor het lozen van bemalingswater. Als optie 1 in uw situatie niet mogelijk is, gaat u over u naar optie 2, enz.

Voorkeursvolgorde lozen bemalingswater

  1. Lozen op oppervlaktewater, hiervoor dient u afstemming te hebben met het waterschap;
  2. Lozen in de bodem of hemelwaterriool/Infiltratieriool, hiervoor dient u afstemming te hebben met de gemeente;
  3. Lozen op het vuilwaterriool, hiervoor dient u afstemming te hebben met de gemeente.

In beginsel is het niet toegestaan te lozen op een vuilwater riolering, behalve als u aan bepaalde voorwaarden voldoet en u hiervoor toestemming heeft van de gemeente.

Aanvraag of meer weten?

Wilt u bemalingswater lozen in de bodem of op het riool? Dien dan een aanvraag tot lozen van bemalingswater (PDF, 81.7 kB) in.

Heeft u vragen over lozen van bemalingswater neem dan contact op met William Voets: william.voets@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?