Rioolaansluiting

Gaat u een nieuwe woning of een bedrijfsgebouw bouwen? Dan heeft u een aansluiting op het rioolstelsel nodig om uw vuilwater af te voeren. U dient hiervoor een rioolaansluiting aan te vragen bij de gemeente. 

Aanvraag rioolaansluiting (DigiD) (Deze link gaat naar een andere website)

Aanvraag rioolaansluiting voor bedrijven (e-Herkenning) (Deze link gaat naar een andere website)

De gemeente zorgt voor aansluiting op het riool vanaf de perceelgrens tot het openbare riool. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. In deze uitleg leest u wat er van u wordt verwacht als u een rioolaansluiting aanvraagt, welke kosten u hiervoor dient te betalen en wat de gemeente voor dit bedrag doet.

Kosten

Afhankelijk van uw situatie worden er kosten in rekening gebracht voor de aansluiting op het rioolstelsel:

Regenwater

Bij nieuwbouw geldt een zorgplicht om regenwater op uw eigen terrein op te vangen en te verwerken. U kunt daarom geen aansluiting aanvragen voor het afvoeren van regenwater. Bij uitbreiding of renovatie van bestaande bouw geldt deze verplichting alleen voor het toegenomen verhard oppervlak. Deze zaken worden geregeld in een vergunningaanvraag.

Proces

Vraag tijdig een rioolaansluiting aan. Als eerste beoordelen we of de aanvraag volledig is. Zonder de complete gegevens van toekomstige afval-en regenwatervoorziening kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. We vragen u het volgende aan te leveren:

  1. Het rioolplan van uw woning of bedrijf, met tekening binnenhuis riolering en regenwatervoorziening, per aansluiting diameter buis aangegeven. (schaal 1:100)
  2. Aanvang bouwwerkzaamheden.
  3. Graag als bijlage een tekening (schaal 1:100) in pdf-formaat toevoegen met daarop minimaal aangegeven:

De gemeente beoordeelt of u uw aanvraag voldoet aan de uitgangspunten. Als service controleren we of de huisriolering en de aansluiting op het riool logisch ontworpen zijn. We bewaren het rioolplan van woningen om later bij calamiteiten te kunnen adviseren in mogelijke oplossingen.

Een vaste contractpartner krijgt opdracht voor de werkzaamheden en maakt met u of uw bouwaannemer afspraken over het moment van aanleg. We leggen een rioolbuis (uitlegger) aan vanuit het openbaar rioolstelsel of drukrioolgemaal. Deze uitlegger komt te liggen tot 1 meter op uw perceel, waar we eindigen met een ontstoppingsstuk. Deze gemeente verzorgt het koppelen tussen uw huisaansluitleiding en de uitlegger van de gemeente, ook als dit op verschillende momenten plaatsvindt.

Doorlooptijd

Na de ontvangstbevestiging duurt het ongeveer zes tot acht weken, voordat de aansluiting wordt aangelegd.

Tip: Als u een aanvraag indient voor een bouwproject met meer dan 2 woningen of panden, dan is het zinvol om vooraf afspraken te maken hoe de aansluitingen gerealiseerd kunnen worden. In gevallen met meerdere huisaansluitingen kan de voorbereiding meer tijd vergen en duurt het aanleggen wat langer. We nemen hierover contact met u op.

Verstopping riool voorkomen of oplossen

Hoe kunt u een verstopping voorkomen? Dat legt onderstaand filmpje uit:

Bekijk hier de animatie: Wat te doen bij een verstopt riool:

Bekijk hier (JPG, 206.9 kB)wat je kunt doen bij een rioolverstopping. 

Vragen?

Wilt u weten waar u de aansluiting in het gemeenteriool kunt vinden? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar 0413 - 28 19 11 of mailen naar rioolaansluitingen@gemeentemaashorst.nl

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?