Inwoning

Je woont in een koopwoning en wilt graag dat er 1 of meer personen bij je komen wonen? Dan zijn hier bepaalde voorwaarden (PDF, 99.3 kB) aan verbonden. Belangrijk is dat er geen tweede zelfstandige woning ontstaat, hier gelden namelijk andere regels voor. Woon je in een huurwoning van de wooncorporatie? Dan neem je contact op met deze wooncorporatie, zij stellen ook bepaalde voorwaarden.

Er zijn veel mensen op zoek naar woonruimte. Daarom willen we het woningaanbod vergroten. Dat doen we niet alleen met nieuwbouw, maar ook door het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Ook het laten inwonen van één of meer personen in een al bewoonde woning draagt bij aan het zo optimaal mogelijk benutten van onze woonvoorraad. Inwoning geeft mogelijkheden voor mensen die graag meer gezamenlijk willen wonen. Dit kan verschillende redenen hebben: omdat de hoofdbewoner kosten wil besparen door de woonruimte te delen, vanwege de behoefte aan gezelschap, omdat iemand tijdelijk geen woonruimte heeft en er toch een ongebruikte kamer over is, enzovoorts. Inwoning is één van de mogelijkheden om de schaarse woonruimte beter te benutten.

Bij inwoning moet voorkomen worden dat volgens de Wet BAG er een extra woning bijkomt. Aan een extra woning worden veel meer eisen gesteld en moet een ander ruimtelijk proces te worden doorlopen. Het toevoegen van een woning heeft immers veel meer consequenties. Voor de gemeentelijke belastingen, de leefomgeving en vanuit de Wet BAG de nummering van de woningen.

Voor inwoning is in principe geen vergunning nodig. De bewoners moeten zich bij de gemeente wel inschrijven op het adres waar ze gaan wonen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?