Starterslening

U heeft een eerste koopwoning op het oog, maar uw inkomen is te laag voor de hypotheek. Onder bepaalde voorwaarden kunt u geld lenen om het verschil tussen de koopprijs en de hypotheek op te vullen. Om het kopen van een eerste huis mogelijk te maken, kunt u namelijk de Starterslening aanvragen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopprijs van het huis en het bedrag dat u maximaal bij de bank, volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (Deze link gaat naar een andere website), kunt lenen.

De Starterslening is een tweede hypotheek en daarmee een aanvulling op uw eerste hypotheek. Het biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. De voorwaarden voor deze lening vindt u in de Verordening Starterslening (Deze link gaat naar een andere website).

Hoogte Starterslening

De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente Maashorst. Twijfelt u of de Starterslening bij u past? Of heeft u behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële situatie? Ga dan voor advies naar een onafhankelijk financieel adviseur.

De absolute grens van een starterslening is € 30.000.

Voorwaarden Starterslening

De belangrijkste voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een Starterslening in aanmerking te komen, zijn:

Kosten Starterslening

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) hanteert de rentetarieven die gelden op het moment van ontvangst van uw aanvraag. Voor actuele rentetarieven kijkt u op www.svn.nl/rente (Deze link gaat naar een andere website). Op de website van SVn (Deze link gaat naar een andere website) vindt u ook de hoogte van de afsluitkosten.

Toekenning Starterslening

U vraagt de Starterslening aan bij SVn, nadat u toestemming hebt van de gemeente. SVn toetst de aanvraag, stuurt u een offerte en zorgt ervoor dat het geld beschikbaar komt. Om een Starterslening aan te vragen doorloopt u de volgende stappen:

  1. Vul het toekenningsformulier Starterslening volledig in. Op basis van dit formulier kijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor een Starterslening. Zo ja, dan ontvangt u een toewijzingsbrief.

2. Ga naar www.svn.nl (Deze link gaat naar een andere website), vul de aanvraag volledig in en upload alle benodigde documenten. SVn toetst uw aanvraag en bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte.

3. Gaat u akkoord met de offerte, dan verstuurt SVn de stukken naar uw notaris.

4. SVn maakt het geld over naar de notaris en u gebruikt dit om de woning te kopen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van SVn: www.svn.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?