Bomen kappen

Wanneer u uw eigen boom gaat kappen, kan het zijn dat u hiervoor een kapvergunning (omgevingsvergunning) aan moet vragen. Elke gemeente heeft een kapbeleid dat is vastgelegd in de APV of bijvoorbeeld bomenverordening. Hiermee probeert de gemeente het waardevolle groen of groene karakter van de gemeente zoveel mogelijk te beschermen en te behouden. In elke gemeente gaat dit net op een andere manier, vandaar dat u altijd de geldende regels van de betreffende gemeente moet nakijken voordat u de boom kunt kappen.

Naast de gemeentelijke regels heeft ook de provincie regels opgelegd voor kap. U kunt op deze pagina informatie vinden hoe het geregeld is in de gemeente Maashorst.

Wanneer is een kapvergunning (omgevingsvergunning) nodig?

Aangezien het kapbeleid van de eerdere gemeentes Landerd en Uden nog niet gelijk getrokken zijn, hebben we nog te maken met twee verschillende regelingen. Hierbij hebben we dus twee verschillende gebieden met twee verschillende regelingen. Uiteraard is het streven zo snel mogelijk één beleid en één regeling te hebben voor de hele gemeente Maashorst.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?