Bomen kappen

Wilt u een boom kappen of (drastisch) snoeien? Dan heeft u misschien een kapvergunning (omgevingsvergunning) nodig. Op deze pagina leest u alles over het aanvragen van een kapvergunning voor een boom.

Wanneer is een kapvergunning (omgevingsvergunning) nodig?

Er zijn verschillende situaties waarbij een kapvergunning (ook wel omgevingsvergunning genoemd) nodig is. Soms is het verboden om de boom te kappen zonder (omgevings)vergunning. Van kappen is ook sprake als meer dan 20% van het volume wordt gesnoeid. Ook is het verboden om handelingen te verrichten, zowel boven- als ondergronds, waardoor de boom afsterft of ernstig wordt beschadigd of ontsierd. Op de website Omgevingsloket.nl leest u in welke gevallen u een vergunning moet aanvragen.

Kapvergunning aanvragen

Een kapvergunning kan alleen worden aangevraagd door de ‘rechthebbende’, ofwel: de eigenaar van de boom. U kunt een aanvraag indienen via de website Omgevingsloket.nl. U heeft voor de aanvraag uw DigiD of E-herkenning nodig.

Kappen in buitengebied

Wilt u kappen in het buitengebied? Dan is misschien de Wet natuurbescherming ook van toepassing. Deze wet geldt voor beschermde diersoorten, broedseizoenen en bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. In die gevallen beslist de provincie Noord-Brabant over de kapvergunning. Alle informatie hierover vindt u op de website van de Provincie: www.brabant.nl.

Bomenverordening

T.z.t. leest u in de Bomenverordening van de gemeente Maashorst u welke regels en voorwaarden er gelden voor het kappen, behouden en beheren van bomen in de gemeente Maashorst. Totdat deze verordening is gepubliceerd, kunt u voor alle informatie terecht in de Bomenverordening van de gemeente Uden en de bomenverordening van de gemeente Landerd.