Bomen kappen

Wanneer je een boom op je eigen grond gaat kappen, moet je hier in sommige gevallen een kapvergunning (omgevingsvergunning) voor aanvragen. Hier hebben we regels voor, zodat we het waardevolle groen en groene karakter van de gemeente zoveel mogelijk beschermen en behouden. Voor je een boom gaat kappen, moet je dus altijd kijken wat de regels in Maashorst zijn. Dat kun je hier lezen.

Daarnaast heeft ook de provincie regels voor het kappen van bomen.

Wanneer is een kapvergunning (omgevingsvergunning) nodig?

De regels over het kappen van bomen staan in de bomenverordening (Deze link gaat naar een andere website) van de gemeente Maashorst.
In de bomenverordening gaat het over het vellen van bomen. Dat is veel meer dan alleen kappen. Ook het rooien van bomen valt hieronder, dat is het verwijderen van de boom met wortels en al. En ‘vellen’ gaat ook over handelingen waardoor een boom beschadigt of zelfs dood gaat. Dat zijn ook bijvoorbeeld dingen als het verplanten of het snoeien van meer dan 20% van de kroon of het wortelgestel van een boom, inclusief de eerste keer knotten of kandelaberen (dit is een bijzondere manier van snoeien).
Je moet een vergunning aanvragen in de volgende gevallen:

Vergunning aanvragen

Je kunt een vergunning aanvragen via het omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website). Om dat te kunnen doen moet je wel de eigenaar van de boom zijn, of een machtiging van de eigenaar hebben.

Beoordeling van de vergunning

De gemeente weegt de belangen van het behoud van de boom af tegen het belang voor het kappen van de boom. Dat doen we met een beoordelingsformulier. Als je een vergunning krijgt, is het mogelijk dat er een herplantverplichting is.
Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kun je er bezwaar tegen maken. De eisen die gelden bij een herplantverplichting staan in de Uitvoeringsregels bomen (Deze link gaat naar een andere website).

Meldingsplicht Provincie

Behalve de regels van de gemeente, kan het zijn dat voor het kappen ook een meldplicht bij de provincie geldt. Dit is het geval als er sprake is van meerdere bomen buiten de bebouwde kom grens (Deze link gaat naar een andere website). Meer informatie hierover vind je op de website van de provincie Brabant (Deze link gaat naar een andere website), onder het kopje Omschrijving.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?