Meldpunt Goed Verhuurderschap

Gemeenten willen graag kunnen ingrijpen bij problemen op de lokale huurmarkt. Met lokale huurmarkt bedoelen we woningen die verhuurders en verhuurbemiddelaars verhuren.

Vanaf 1 januari 2024 bestaat de Wet Goed Verhuurderschap. Hierin staan landelijke regels, waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden. Doen ze dat niet? Meld dit dan bij ons.

Melding doorgeven (Deze link gaat naar een andere website)

Jouw melding is kosteloos en kan anoniem gedaan worden.

Wet Goed Verhuurderschap

In de wet Goed Verhuurderschap staan regels voor de volgende zaken:

Voor wie gelden de regels?

Deze regels gelden voor verhuurders en de verhuurbemiddelaars. Werken zij niet volgens die regels? Meld dit bij de gemeente (Deze link gaat naar een andere website). Wij kunnen dan een waarschuwing of boete geven aan de verhuurder. Afhankelijk van jouw klacht kan de gemeente je ook doorverwijzen. Naar bijvoorbeeld het meldpunt voor anti-discriminatie of het Juridisch Loket.

Arbeidsmigranten

Om arbeidsmigranten beter te beschermen zijn er voor hen extra regels. Zo moet de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. De verhuurder moet de arbeidsmigrant informeren in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft.

Complaints about renting

To better protect migrant workers, there are extra rules. For example, the rental agreement must be recorded separately from the employment contract. A landlord must inform the migrant worker in a language that the migrant worker prefers.

Do you have a complaint about your rental situation (not with a housing association)? Please report to us by clicking the button below.

Rental complaint (Deze link gaat naar een andere website) (only in Dutch)

Heb je een klacht over huren bij een woningbouworganisatie?

Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die handelt de klacht zelf af.

Do you have a complaint about your rental situation with a housing association? Please use the contact information below to report your complaint.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?