Voorwerpen en voertuigen aan de weg plaatsen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Als u een voorwerp of voertuig op de weg wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container (bouwcontainer), hijskraan, hoogwerker, rolsteiger op het trottoir of op de weg. Ook als u spandoeken wilt ophangen of aanbrengen, heeft u een vergunning nodig.

Let op!Let op! Een aantal digitale formulieren voor bedrijven en organisaties werken op dit moment niet. Heeft u vragen? Neem contact op via info@gemeentemaashorst.nl.

Vergunning aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen met onderstaande digitale aanvraagformulieren voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen/voertuigen op de weg. U moet dit formulier tenminste 8 weken van tevoren indienen bij de gemeente.

Bouwcontainer plaatsen

Wilt u een bouwcontainer plaatsen? Geef dit dan via het digitale formulier door.