Voorwerpen en voertuigen aan de weg plaatsen

In de Verordening fysieke leefomgeving (VFL) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Als u een voorwerp of voertuig op de weg wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container (bouwcontainer), hijskraan, hoogwerker, rolsteiger op het trottoir of op de weg. Ook als u spandoeken wilt ophangen of aanbrengen, heeft u een vergunning nodig.

Prijs

Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de weg (objectvergunning) kost € 205,00. Dit zijn de leges. Daarnaast betaalt u 'huur' voor het plaatsen van de uitstallingen op gemeentegrond. De tarieven worden berekend per m2. 

Product Tarief 2023
Uitstalling centrum € 54,53
Uitstalling uitloop centrum € 27,25
Uitstalling buiten centrum € 13,64
Eigen grond gratis
Parkeerontheffing € 151,00

De kosten worden elk jaar geïndexeerd.

Vergunning aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen met onderstaande digitale aanvraagformulieren voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen/voertuigen op de weg of voor lichtmastreclame. U moet dit formulier tenminste 8 weken van tevoren indienen bij de gemeente. Inwoners gebruiken het DigiD-formulier, bedrijven en ondernemers maken gebruik van e-Herkenning.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?