Voorwerpen en voertuigen aan de weg plaatsen

In de Verordening fysieke leefomgeving (VFL) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Als je een voorwerp of voertuig op de weg wilt plaatsen, heb je een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container (bouwcontainer), hijskraan, hoogwerker, rolsteiger op het trottoir of op de weg. Ook als je spandoeken wilt ophangen of aanbrengen, heb je een vergunning nodig.

Prijs

Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de weg (objectvergunning) kost € 214,00 (tarief 2024). Dit zijn de leges. Daarnaast betaal je 'huur' voor het plaatsen van de uitstallingen op gemeentegrond. De tarieven worden berekend per m2.

Product Tarief 2024
Uitstalling centrum € 56,85
Uitstalling uitloop centrum € 28,40
Uitstalling buiten centrum € 14,20
Eigen grond gratis
Parkeerontheffing € 157,00

De kosten worden elk jaar geïndexeerd.

Vergunning aanvragen

Je kunt een vergunning aanvragen met onderstaande digitale aanvraagformulieren voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen/voertuigen op de weg of voor lichtmastreclame. Je moet dit formulier tenminste 8 weken van tevoren indienen bij de gemeente. Inwoners gebruiken het DigiD-formulier, bedrijven en ondernemers maken gebruik van e-Herkenning.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?