Honden uitlaatplaatsen

Je kunt jouw hond zijn behoefte laten doen bij een van de hondentoiletten of hondenuitlaatstroken.

In deze gebieden vind je een blauw bordje met daarin een witte hond. Hier mag je jouw hond los laten rondlopen en hoef je de uitwerpselen niet op te ruimen.

Honden aangelijnd en poep opruimen

Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn. Dat moet ook op andere plaatsen waar dat aangegeven staat. Doet jouw hond zijn behoefte buiten een uitlaatgebied, dan moet je de uitwerpselen opruimen. Je moet altijd een zakje of iets anders bij je hebben om de poep van jouw hond op te ruimen. In sommige gebieden mag je niet met jouw hond komen. In deze gebieden vind je een wit bord met een rode cirkel met daarin een zwarte hond. Het gaat hierbij onder andere om speelvelden en trapvelden voor kinderen.

Hondentoilet

Op enkele plaatsen in de gemeente zijn hondentoiletten aangelegd. In deze toiletten ligt (zandbak)zand zodat de toiletten makkelijk te reinigen zijn.

Reiniging

De gemeente veegt de uitlaatgebieden elke maand minimaal één keer schoon. De hondentoiletten worden twee keer per week schoon gemaakt.

Loslopen in de Maashorst

In de Algemeen Plaatselijke Verordening van De Maashorst-gemeenten is bepaald dat honden aangelijnd moeten zijn in de bossen waar dat aangegeven staat. Deze gedragsregel is terug te vinden op de toegangsborden naar het natuurgebied De Maashorst. Wie zich niet houdt aan deze regels, riskeert een boete. Er zijn 9 losloopgebieden waar honden vrij kunnen spelen. Op de website van natuurgebied de Maashorst vind je een kaart waarop deze losloopgebieden staan (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?