Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Regels voor behoud van sociale huur- en koopwoningen

In de doelgroepenverordening staan regels over het bouwen en (be)houden van betaalbare huur- en koopwoningen. We regelen hiermee voor sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen dat die voor een vastgestelde periode sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen blijven. Het gaat dan over:

  1. de maximale prijzen;
  2. de doelgroepen (op basis van het inkomen);
  3. de instandhoudingstermijnen (een afgesproken tijd).

Voor welke woningen gelden deze regels?

De regels gelden voor nieuwe sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen. We nemen deze voorwaarden op in het bestemmingsplan. Bestaande woningen vallen hier niet onder. Het gaat over woningen gebouwd in 2024 of later én die woningen waar deze regels voor gelden.

Regels voor sociale huurwoningen

Regels voor middeldure huurwoningen

Regels voor sociale koopwoningen

Sociale koopwoningen verdelen we in betaalbare en sociale middeldure koopwoningen.

Meldplicht bij nieuwe verhuur of verkoop

De gemeente wil ervoor zorgen dat verhuurders en verkopers zich houden aan de regels. Daarom moeten verhuurders elk jaar aan het college verslag uitbrengen. Verkopers moeten de verkoop van de woning melden.

Voor sociale koop- en sociale huurwoningen geldt bij nieuwe verhuur of verkoop een meldingsplicht. Deze meldplicht geldt voor alle betaalbare woningen (gebouwd vanaf 2024) waarvoor de doelgroepenverordening geldt.

In deze melding staat in elk geval:

Jaarlijkse meldplicht verhuurder

Voor sociale en middeldure huurwoningen geldt ook een jaarlijkse meldingsplicht bij nieuwe huurprijzen. Verhuurders stellen hiervoor elk jaar een rapport op. Daaruit blijkt dat ze voldoen aan de regels uit de doelgroepenverordening. Zij moeten het rapport over het vorige jaar schrijven vóór 1 april van het jaar dat daarop volgt.

We controleren deze meldingen. Binnenkort komt hier een e-formulier om deze melding te doen.

Melden overtredingen en fraude

Wil je iets strafbaars of fraude melden? Stuur dan een mail naar wonen@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?