Archeologie

Heb jij bouw-, sloop-, of andere bodemverstorende plannen? Dan kan het zijn dat je eerst archeologisch onderzoek moet doen. Of dit onderzoek moet worden uitgevoerd is afhankelijk van je plannen en de locatie van de werkzaamheden.

Voor de plaatselijke regels kijk je in het Omgevingsplan of in de Nota Archeologie gemeente Maashorst 2023 (Deze link gaat naar een andere website). Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons via frontofficevth@gemeentemaashorst.nl.

De regels met betrekking tot de archeologische monumentenzorg zijn gebaseerd op archeologische verwachtings- en beleidskaarten. We gaan aan de slag met het actualiseren van deze beleidskaarten. Uiteindelijk kunnen deze regels dan opgenomen worden in het Omgevingsplan.

Archeologische vondst melden

Vind je per toeval voorwerpen met archeologische waarde? Bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de tuin, op een omgeploegde akker of tijdens het zoeken met een metaaldetector? Dan ben je wettelijk verplicht deze te melden. Ook moet je jouw vondst 6 maanden beschikbaar houden voor onderzoek. Je bent niet verantwoordelijk voor eventuele onderzoekskosten. De vondst blijft jouw eigendom.
Meld je ontdekking (vondst) via het Vondstmeldingsformulier (cultureelerfgoed.nl) (Deze link gaat naar een andere website)
Het melden van vondsten helpt om de archeologie in onze gemeente beter in kaart te brengen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?