Welstand

Welstand houdt in dat er op basis van vastgesteld beleid wordt gekeken naar de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet.

Voor sommige locaties, vaak cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of locaties met bijzondere architectuur, zijn concrete welstandscriteria aangegeven. De toetsing van bouwwerken wordt door de Welstandscommissie gedaan.

Zodra er meer informatie over welstand en de Welstandscommissie in de gemeente Maashorst bekend is, vindt u die informatie op deze pagina.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?