Welstand

Welstand houdt in dat er op basis van vastgesteld beleid wordt gekeken naar de kwaliteit van een bouwontwerp, de gekozen materialen, hoe een gebouw eruitziet en hoe dit gebouw past in de omgeving.

In de gemeente Maashorst hebben we gebieden waar geen welstand geldt (welstandsvrije gebieden), gewone welstandsgebieden en specifieke welstandsgebieden. Bijzondere welstandsgebieden zijn vaak cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of locaties met bijzondere architectuur. Deze gebieden zijn aangewezen en daarbij zijn gebiedsspecifieke welstandscriteria aangegeven.

Voor sommige (nieuw-)bouw ontwikkelingen worden beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. Deze beeldkwaliteitsplannen worden toegevoegd aan de welstandsregels. In deze gebieden gelden dan gebiedsspecifieke welstandsregels. Zo zorgen we voor een samenhang in de beeldkwaliteit bij deze ontwikkelingen.

Wil je weten welke welstandsregels voor jouw bouwplannen gelden? Op de kaart onderaan deze pagina zie je waar welke niveaus van welstand gelden.

De commissie omgevingskwaliteit toetst bouwwerken aan de welstandsregels. Alle regels omtrent welstand zijn te vinden in de Welstandsnota gemeente Maashorst 2023 (Deze link gaat naar een andere website). Vragen over welstandstoetsing kan je stellen via frontofficeVTH@gemeentemaashost.nl.

Welstand onder de Omgevingswet


Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet blijven de huidige welstandsregels voorlopig van kracht totdat wij de welstandsregels in het omgevingsplan hebben verwerkt. Hiervoor hebben we tot 1 januari 2032 de tijd. We gaan in deze periode aan de slag met het actualiseren van ons welstandsbeleid en de opname hiervan in het omgevingsplan.

Overzicht welstandsgebieden Maashorst (PDF, 2.0 MB)
Beeldkwaliteitsplannen die na het vaststellen van de welstandsnota zijn vastgesteld zijn niet meegenomen op bovenstaande kaart. Voor een gedetailleerder beeld van de welstandsgebieden in werkingsgebied B kan je volgende kaart bekijken: Welstandskaart Werkingsgebied B (PDF, 2.0 MB) . Twijfel je of een welstandstoets nodig is voor jouw plannen? Dan kan je dit navragen via frontofficeVTH@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?