Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Watertoets en standaard waterparagraaf

Let op! Er is op dit moment nog een verschil in regelgeving voor toename verhard oppervlak voormalig grondgebied gemeente Landerd en voormalig grondgebied gemeente Uden.

Watertoets en beleid bij ontwikkelingen

U wilt een ontwikkeling realiseren (bouwen) en dient hiervoor een vergunning aan te vragen, of heeft dit reeds gedaan. Wanneer u gaat bouwen, dient u rekening te houden met beleid op het gebied van omgang met hemelwater. Het beleid staat omschreven in het POW&R 2022-2024 gemeente Maashorst (PDF, 5.0 MB), bij het waterschap Aa & Maas staat dit omschreven in keurregels.

Een watertoets is nodig om uw plan te toetsen aan het beleid betreffende de waterhuishouding en riolering van de gemeente Maashorst. Het beleid van de gemeente heeft als doel:

Waar moet de vergunning aan voldoen?

In het document Watertoets Maashorst (PDF, 89.3 kB) kunt u zien waar u voor de gemeente aan dient te voldoen wat betreft de verwerking van hemelwater. Met dit document bij de hand wordt het voor u eenvoudiger een volledige vergunningsaanvraag in te dienen. De bijlagen bij dit document zijn:

  1. Kaart met grondwaterverontreinigingen (PDF, 5.3 MB)
  2. Notitie dynamische infiltratie (PDF, 96.9 kB)
  3. Standaard waterparagraaf (PDF, 302.9 kB)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?