Mantelzorgwonen

Door de toenemende vergrijzing, de afbouw van wonen in verzorgingshuizen en de overgang van AWBZ richting Wmo is de behoefte aan mantelzorg enorm toegenomen. Tegelijkertijd groeit ook de behoefte aan mantelzorgwoningen. Want als kinderen of andere hulpgevenden dicht bij de hulpvragers kunnen wonen, zijn zij beter in staat de gevraagde hulp te verlenen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning die wordt geboden om de zelfredzaamheid of participatie van een hulpvrager te bevorderen. De hulp wordt niet geboden vanuit een hulpverlenend beroep. Voor de hulpvrager is het belangrijk dat hij/zij in een vertrouwde omgeving kan (blijven) wonen. De hulp wordt verleend door een persoon met wie de hulpvrager een sociale relatie heeft. De geboden hulp overstijgt de gebruikelijke hulp van huisgenoten.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning wordt gebruikt om mantelzorg te verlenen. In de nieuw te realiseren tijdelijke woning - meestal een verbouwd bijgebouw - woont de hulpvrager, terwijl de mantelzorger in de hoofdwoning woont. Voordeel van nieuwbouw is dat meteen woningaanpassingen gedaan kunnen worden, die bijdragen aan het woongenot van de hulpvrager. Denk hierbij aan rolstoeltoegankelijkheid, inloopdouche met steun en zitje, drempelloos, verhoogd toilet, enzovoort.

Een andere mogelijkheid is dat de hulpvrager in de hoofdwoning blijft wonen en de mantelzorger de nieuw gerealiseerde woonruimte betrekt.

Wat ook kan is dat in (een deel van) een bestaande woning voorzieningen worden aangebracht, die semi-zelfstandig wonen mogelijk maken. Hierbij mag geen sprake zijn van volledige woningsplitsing. Wilt u hierover meer weten? De afdeling Ruimte kan u hierover uitgebreid informeren. Meestal is hiervoor geen omgevingsvergunning nodig en is een mantelzorgindicatie niet vereist. Verbouwingen moeten wel voldoen aan het bouwbesluit.

Wat zijn de regels voor het realiseren van een mantelzorgwoning?

Bij de afdeling Ruimte kunt u informatie inwinnen over wat wel en niet mag op een perceel. Wij raden u aan om dit eerst af te stemmen voordat werkzaamheden plaatsvinden. Vooral om te voorkomen dat er misschien zaken afgebroken moeten worden.

Hoe stellen we vast dat er sprake is van mantelzorg?

Als de behoefte ontstaat voor een mantelzorgwoning kunt u een gesprek aanvragen met één van onze Wmo-consulenten. Tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek wordt uw situatie besproken en kunt u aangeven in welke mate er sprake is van zorg. In dit gesprek wordt niet alleen meegenomen wat de huidige behoefte aan zorg is, maar ook de verwachtingen voor de nabije toekomst. Als het nodig is, kunnen we advies inwinnen bij een externe medische deskundige.

Van dit onderzoek wordt een gespreksverslag opgesteld. Hierin staat vermeld of er sprake is van mantelzorg. Staat hierin dat er sprake is van mantelzorg? Dan kunt u met dit gespreksverslag contact opnemen met de afdeling Ruimte om te kijken wat de bouwmogelijkheden zijn en welke vergunningen daarvoor noodzakelijk zijn.

Wat moet ik doen als de mantelzorgsituatie wordt beëindigd?

Wordt de mantelzorgrelatie beëindigd? U moet dit dan meteen aan ons doorgeven. De mantelzorgwoning mag dan niet meer gebruikt worden voor bewoning. Als u wilt, adviseren we u graag over een eventuele vervolgbestemming.

Wilt u meer weten over het realiseren van een mantelzorgwoning? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0413-28 19 11.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?