Mantelzorgwonen

Door de toenemende vergrijzing, de afbouw van wonen in verzorgingshuizen en de overgang van AWBZ richting Wmo is de behoefte aan mantelzorg enorm toegenomen. Tegelijkertijd groeit ook de behoefte aan mantelzorgwoningen. Want als kinderen of andere hulpgevenden dicht bij de hulpvragers kunnen wonen, zijn zij beter in staat de gevraagde hulp te verlenen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning die wordt geboden om de zelfredzaamheid of participatie van een hulpvrager te bevorderen. De hulp wordt niet geboden vanuit een hulpverlenend beroep. Voor de hulpvrager is het belangrijk dat hij/zij in een vertrouwde omgeving kan (blijven) wonen. De hulp wordt verleend door een persoon met wie de hulpvrager een sociale relatie heeft. De geboden hulp overstijgt de gebruikelijke hulp van huisgenoten.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning wordt gebruikt om mantelzorg te verlenen. In de nieuw te realiseren tijdelijke woning - meestal een verbouwd bijgebouw - woont de hulpvrager, terwijl de mantelzorger in de hoofdwoning woont. Voordeel van nieuwbouw is dat meteen woningaanpassingen gedaan kunnen worden, die bijdragen aan het woongenot van de hulpvrager. Denk hierbij aan rolstoeltoegankelijkheid, inloopdouche met steun en zitje, drempelloos, verhoogd toilet.

Een andere mogelijkheid is dat de hulpvrager in de hoofdwoning blijft wonen en de mantelzorger de nieuw gerealiseerde woonruimte betrekt.

Wat ook kan is dat in (een deel van) een bestaande woning voorzieningen worden aangebracht, die semi-zelfstandig wonen mogelijk maken. Hierbij mag geen sprake zijn van volledige woningsplitsing. Wil je hierover meer weten? De afdeling Ruimte kan jou hierover uitgebreid informeren. Meestal is hiervoor geen omgevingsvergunning nodig en is een mantelzorgindicatie niet vereist. Verbouwingen moeten wel voldoen aan het bouwbesluit.

Wat zijn de regels voor het realiseren van een mantelzorgwoning?

Bij de afdeling Ruimte kun je informatie inwinnen over wat wel en niet mag op een perceel. Wij raden je aan om dit af te stemmen voordat werkzaamheden plaatsvinden. Vooral om te voorkomen dat je misschien zaken moet afbreken.

Hoe stellen we vast dat er sprake is van mantelzorg?

Als er behoefte is aan een mantelzorgwoning en je hebt hier vragen over, dan kun je contact opnemen met de front office van de afdeling Ruimte. Dat kan via het e-mailadres: FrontofficeVTH@gemeentemaashorst.nl.

Jouw gemeente kan voor jou onderzoeken of een mantelzorgwoning volgens de wet- en regelgeving is toegestaan. Hiervoor kun je een vooroverleg indienen op de website www.omgevingsloket.nl (Deze link gaat naar een andere website) en de volgende stukken aanleveren:

Aan de hand van deze gegevens kan jouw gemeente voor jou onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een mantelzorgwoning.

Als je vragen hebt over aanpassingen in huis en/of subsidies hiervoor, kun je contact opnemen met Toegang sociaal domein via het mailadres: toegangSD@gemeentemaashorst.nl.

Wat moet ik doen als de mantelzorgsituatie wordt beëindigd?

Wordt de mantelzorgrelatie beëindigd? Geef dit dan meteen aan ons door. De mantelzorgwoning mag je dan niet meer gebruiken voor bewoning. Als je wilt, adviseren we jou graag over een eventuele vervolgbestemming.

Wil je meer weten over het realiseren van een mantelzorgwoning? Neem dan contact op met de Frontoffice VTH via 0413 - 28 16 30. Of via frontofficeVTH@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?