Monumenten in de gemeente Maashorst

In de gemeente Maashorst staan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Heb je een monument?

Als je eigenaar bent van een monument, heb je te maken met strengere regelgeving dan bij bouwwerken zonder status. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar het uiterlijk van een monument aanpassen of ander bouwmateriaal toepassen. Misschien heb je een vergunning nodig voor het onderhoud of als je wilt verbouwen.

Er zijn monumenten aangewezen door het Rijk of door de gemeente. De regels voor de gemeentelijke monumenten zijn te vinden in de verordening Fysieke Leefomgeving Maashorst (Deze link gaat naar een andere website). Je kunt subsidie aanvragen bij de gemeente als je gebouw op de lijst van gemeentelijke monumenten staat. De gemeente betaalt dan mee aan de kosten. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie vind je in de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten (Deze link gaat naar een andere website).

Monumentenwacht

De gemeente biedt een gratis abonnement op de Monumentwacht Noord-Brabant aan. De Monumentwacht voert dan periodiek bouwkundige inspecties uit aan je monument en adviseert over uit te voeren onderhoud. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van de Monumentenwacht (Deze link gaat naar een andere website). De Monumentenwacht neemt dan contact op met ons, de betaling verzorgen wij.

Omgevingsvergunning bij monumenten

Er gelden strengere regels voor werkzaamheden aan en om monumenten, dan bij bouwwerken zonder monumentale status. Bij wijzigingen heb je daarom al snel een omgevingsvergunning nodig. Bij omgevingsvergunningen waarbij het gaat om monumenten adviseert de monumentencommissie ons bij de vergunningverlening.

Commissie omgevingskwaliteit

De gemeente Maashorst heeft een gemeentelijke commissie voor omgevingskwaliteit. Deze commissie werd eerst de monumentencommissie genoemd. De commissie omgevingskwaliteit geeft advies over de instandhouding van rijks- en gemeentelijke monumenten. De commissie kan ook helpen met de plannen voor je monument. Je kunt hiervoor een afspraak maken middels een vooroverleg. Meer informatie over vooroverleggen vind je hier.

Andere bronnen

Meer informatie over monumenten vind je op www.monumenten.nl (Deze link gaat naar een andere website). Ben je op zoek naar begeleiding en/of financiering voor restauratie, verduurzaming of herbestemming van je monument, kijk dan eens op het restauratiefonds.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Vragen?

Wil je weten of je een vergunning nodig hebt voor jouw monument? Je kan dit vragen aan de Frontoffice via telefoonnummer 0413 – 28 16 30 of door een e-mail te sturen naar frontofficevth@gemeentemaashorst.nl. Heb je vragen over monumenten in het algemeen? Dan kun je contact opnemen met beleidsadviseur Monumenten en Erfgoed, via het algemene telefoonnummer 0413 – 28 19 11 of via info@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?