Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Groen- en reststroken

Het kan zijn dat jouw woning/pand, tuin of land grenst aan een stukje openbaar groen van de gemeente. Onder bepaalde voorwaarden kun je soms zo’n stukje grond kopen of huren om als tuin te gebruiken.

Dit noemen we een groen- en reststrook (of snippergroen) als de grond:

Digitale aanvraag

Wil je een groen- en reststrook kopen of huren? Onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Doe hieronder je digitale aanvraag. Voor een particuliere aanvraag klik je op de knop ‘Aanvraag met DigiD’ en voor bedrijf klik je op de knop ‘Aanvraag met E-erkenning’. Houd de volgende gegevens bij de hand:

Aanvraag met DigiD (Deze link gaat naar een andere website)

Aanvraag met e-Herkenning (Deze link gaat naar een andere website)

Voorwaarden

Of je de grond kunt kopen of huren, beoordeelt de gemeente met de toetsings- en beoordelingscriteria die staan in de Beleidsnota uitgifte groen- en reststroken Gemeente Maashorst 2024 (Deze link gaat naar een andere website).

De belangrijkste toetsings- en beoordelingscriteria zijn:

Tarieven voor koop en huur

De prijzen voor verkoop en verhuur van groen- en reststroken worden jaarlijks bepaald en vastgesteld. De tarieven voor 2024 zijn:

Onderwerp Tarief koop Tarief huur
Particulier (woning) € 100,- per m2 (exclusief kosten koper) 3% van de koopprijs per m2 met een minimum van € 150,- per jaar
Bedrijf Indicatief: € 180,- per m2 (exclusief kosten koper) 3% van de koopprijs per m2 met een minimum van € 150,- per jaar
Landbouw € 9,50 per m2 (exclusief kosten koper) 3% van de koopprijs per m2 met een minimum van € 150,- per jaar

Kosten koper

De koopprijzen zijn exclusief bijkomende kosten. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper. Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld:

Verkoopproces

Het proces van verkoop gaat als volgt:

Verhuurproces

Het proces van verhuur gaat als volgt:

Publicatie volgens HR. Didam

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest bepaald dat overheden de uitgifte van onroerend goed, waaronder grond niet langer één op één mogen afwikkelen. Iedere gegadigde of marktpartij moet een gelijke kans krijgen om het onroerend goed in gebruik/eigendom te krijgen. De gemeente Maashorst publiceert alle voornemens tot onderhandse (1 op 1) verkoop of verhuur van groen- en reststroken. Op de pagina Grond- en vastgoed vind je deze publicaties. Hierin staan onder andere de details van het perceel, een onderbouwing waarom er maar één serieuze gegadigde is en de termijn waarbinnen je kunt reageren naar aanleiding van de betreffende kennisgeving.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan telefonisch contact op: 0413 – 28 19 11 of stuur je vraag naar snippergroen@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?