Planschade

Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking, dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Om planschade te krijgen zijn twee dingen belangrijk:

Houd er rekening mee dat een planschadeprocedure een paar jaar kan duren.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?