Planschade

Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking, dan kan het zijn dat je hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kun je een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Indienen verzoek planschadevergoeding (DigiD) (Deze link gaat naar een andere website)

Wanneer krijg ik een vergoeding voor planschade?

Om een vergoeding voor planschade te krijgen zijn twee dingen belangrijk:

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?