Kabels en leidingen

Wilt u kabel(s) en/of leidingen in gemeentegrond aanleggen, dan moet u dit melden. Ook kan het zijn dat u hiervoor een instemmingsbesluit moet aanvragen.

Melden/aanvragen

Het melden van werkzaamheden en/of aanvragen van een instemmingbesluit voor het aanleggen, in stand houden of het opruimen van kabels en/of leidingen doet u via de website van MOOR (Deze link gaat naar een andere website). Voor meer informatie kunt u de MOOR Helpdesk bereiken via 088 - 23 44 710 of helpdesk@moorwerkt.nl.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de plannen en terug te vinden in de Legesverordening 2023 (Deze link gaat naar een andere website).

Regels

De regels voor een instemmingbesluit vindt u in de: 

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Maashorst, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0413 - 28 19 11.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?