Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Grond en vastgoed

De gemeente heeft beleid vastgesteld (Deze link gaat naar een andere website) voor de uitgifte van grond en vastgoed. Met uitgifte bedoelen we bijvoorbeeld de verkoop van grond of op de verhuur van een gebouw.

Uitgangspunt is dat de gemeente mededinging via een openbare selectieprocedure organiseert als zij van plan is over te gaan tot uitgifte (openbare selectieprocedure). In bijzondere gevallen kan het zijn dat de gemeente rechtstreeks zaken doet met één gegadigde. In dat geval wordt het voornemen tot uitgifte bekend gemaakt zodat iedereen er kennis van kan nemen (uitgifte aan één gegadigde).

Openbare selectieprocedures

We zorgen bij de uitgifte van grond en vastgoed altijd voor mededinging als bekend is dat er meer gegadigden zijn, of als het de verwachting is dat er meer interesse voor zal zijn. We organiseren dan een openbare selectieprocedure. Er zijn veel verschillende selectieprocedures. De gemeente bepaalt per project of uitgifte van grond/vastgoed welke procedure van toepassing is en welke voorwaarden gelden. Dit is maatwerk. Het kan een eenvoudige loting zijn, maar een openbare inschrijving via de notaris, een prijsvraag of het uitschrijven van een tender is ook mogelijk. Grond en vastgoed waarvoor de gemeente een openbare selectieprocedure organiseert, publiceren we op deze webpagina of we plaatsen een link op deze webpagina die naar een andere website verwijst. Hieronder staan de openbare selectieprocedures.

De gemeente heeft de volgende openbare selectieprocedures voor:

Openbare selectieprocedures voor overige grond en/of overig vastgoed:

Op dit moment lopen er geen andere openbare selectieprocedures.

Uitgifte aan één gegadigde

Het organiseren van een openbare selectieprocedure is niet nodig als de gemeente op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria van mening is dat maar één gegadigde in aanmerking komt voor de betreffende grond en/of het betreffende vastgoed. In dat geval maken we het voornemen tot uitgifte aan deze ene gegadigde gemotiveerd bekend. Deze voornemens staan hieronder.

Voornemens tot uitgifte van grond en/of vastgoed aan één gegadigde:

Gemeente Uden, sectie P, nummer 3329 (ged.), gemeente Uden, sectie S, nummers 1416 (ged.) en 1417 (ged.) (12-2-2024)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?