Pré-mantelzorgwoningen

De Rijksoverheid heeft bepaald dat voor het plaatsen van een mantelzorgwoning geen vergunning nodig is, maar er moet dan wel een officiële zorgindicatie aanwezig zijn. De gemeente wil meewerken aan de situatie waarbij de senioren nog géén directe zorg nodig hebben, maar waarvan dit wel wordt verwacht. Zo kunnen zij bijvoorbeeld eerder bij hun kinderen gaan wonen. In deze situatie zorgen kinderen en ouders voor elkaar en zodra een concrete mantelzorgvraag ontstaat, kunnen bijvoorbeeld de kinderen voor de ouders gaan zorgen.

We maken dit mogelijk omdat bij het ouder worden vaak aannemelijk is dat er in de toekomst sprake zal zijn van intensievere zorgbehoefte. Mensen willen zich hierop voorbereiden. Met ons beleid pré-mantelzorg kunnen we deze behoefte beter faciliteren. We stimuleren daarmee dat inwoners op een informele manier voor elkaar kunnen zorgen en naar elkaar omkijken.

Voor wie

Er is sprake van mantelzorgwonen als er een onderlinge ondersteuningsrelatie is. In negen van de tien gevallen gaat het om een familierelatie (ouder-kind). Maar ook een andere intensieve sociale band tussen vrienden of kennissen is mogelijk. Je moet deze dan wel goed kunnen onderbouwen en aantonen. Het is dus niet de bedoeling om huisvesting aan een willekeurige derde te verlenen, die toevallig geen woonruimte heeft. Dat gaat immers aan het doel van mantelzorgwonen voorbij. Een pré-mantelzorgwoning is voor maximaal 2 personen.

Leeftijdsgrens

Een leeftijdsgrens is nodig om van een pré-mantelzorgverzoek te kunnen spreken. Een redelijke leeftijdsgrens is die van de AOW-gerechtigde leeftijd (67 jaar per 2024). De tijdelijke vergunning is 10 jaar geldig. Als deze termijn voorbij is, heeft de bewoner van de pré-mantelzorgwoning waarschijnlijk de leeftijd waarop de kans groot is dat 'echte' mantelzorg nodig is. Deze is dan eenvoudig op dezelfde manier voort te zetten.

Tijdelijk, voor 10 jaar

Een pré-mantelzorgwoning is een tijdelijke, persoonsgebonden voorziening voor 10 jaar. Dit is op grond van de Omgevingswet mogelijk via een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). De vergunning vervalt als in de loop van de 10 jaar een 'echte' mantelzorgsituatie ontstaat waarbij de pré-mantelzorgwoning, op grond van de Omgevingswet, overgaat in een daadwerkelijke mantelzorgsituatie.

Na 10 jaar

Na afloop van deze periode is in veel gevallen sprake van een volwaardige mantelzorgwoonbehoefte en is er dus een vergunningsvrije situatie ontstaan.

Als de termijn van 10 jaar voor de pré-mantelzorgwoning is verstreken en er is geen sprake van een daadwerkelijke mantelzorgsituatie, dan moet de demontabele pré-mantelzorgwoning of de in verband hiermee aangebrachte voorzieningen (in het geval een bijbehorend bouwwerk geschikt is gemaakt voor bewoning in verband met pré-mantelzorg) worden verwijderd.

WMO en pré-mantelzorgwoning

De WMO richt zich op zelfredzaamheid en zorgt dat mensen kunnen meedoen in onze samenleving. Als meerdere mensen op eenzelfde adres wonen, verwachten wij dat zij (huishoudelijke) taken met elkaar kunnen en willen oplossen. Als iemand in de pré-mantelzorgwoning zorg nodig heeft, kan de gebruikelijke zorg overlopen in mantelzorg. Dit maakt het inzetten van de WMO-voorzieningen vaak overbodig. We gaan ervan uit dat de aanvrager van de zorgwoning zich hiervan bewust is.

Tot slot

Tot slot stellen we de algemene voorwaarde dat een nieuwe woonruimte niet mag leiden tot een verslechtering van de woonsituatie in het algemeen. Denk hierbij onder andere aan parkeergelegenheid op eigen terrein, geen onevenredige afbreuk aan de gebruiksmogelijkheden van de belendende erven en bedrijvigheid. Ook moet er sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (bijvoorbeeld geen pré-mantelzorgwoning dicht bij een varkensstal) en moet de pré-mantelzorgwoning voldoen aan de geldige wet- en regelgeving.

Voor het in behandeling nemen, afhandelen en beschikken van een aanvraag moet u leges betalen volgens de legesverordening.

Bekijk de volledige beleidsregels en voorwaarden (Deze link gaat naar een andere website) voor een vergunning pré-mantelzorgwoningen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?