Watertoets en standaard waterparagraaf

Als u gaat bouwen, moet u rekening houden met beleid op het gebied van omgang met hemelwater. Lees alle informatie op de pagina onder Bouwen en Wonen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?