Watertoets en standaard waterparagraaf

Als u gaat bouwen, moet u rekening houden met beleid op het gebied van omgang met hemelwater. Lees alle informatie op de pagina onder Bouwen en Wonen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?