Klimaatbestendig Maashorst

We werken hard om de gemeente de komende jaren klimaatveerkrachtig en zo waterrobuust mogelijk in te richten, zowel bij nieuwe werken als in bestaand gebied. Dit vraagt ook inzet op particulier terrein, zowel bij nieuwe ontwikkelingen als in bestaande gebieden. Hieronder leest u wat we doen aan rioolwateroverlast. Lees vooral ook eens de pagina's onder Klimaatadaptatie bij het onderwerp Duurzaamheid.

Vuilwateroverlast, ontluchten en ontlasten

Om rioolwateroverlast te voorkomen moeten veel woningen beschikken over een ontlastvoorziening (ontlastput). In de praktijk komen we deze voorziening niet vaak tegen waardoor bij hevige regenval vaak overlast in de woning ontstaat. Bijvoorbeeld door het overstromen van het toilet.

De ontlastvoorziening is voor nieuwbouw al verplicht sinds de eerste NEN uit 1981 (toen heette het nog een ontlastput). Voor nieuwbouw is een ontlastvoorziening verplicht op grond van (paragraaf 4.1.11) NEN 3215, waarnaar het Bouwbesluit verwijst. Volgens de definitie in hoofdstuk 3, NEN 3215 moet deze ontlastvoorziening tijdens onvoldoende afvoercapaciteit van de buitenriolering en/of de huisaansluitleiding het overtollige afvalwater zonder schade afvoeren buiten het gebouw. Concreet betekent dit dat een hemelwaterafvoerleiding van een gebouw die is aangesloten op gemengde buitenriolering, buiten het gebouw een ontlastvoorziening moet hebben. Uitzondering hierop vormen de leidingen van grondgebonden woningen die zijn aangesloten op buitenriolering die alleen hemelwater afvoert. Het risico op rioolwateroverlast doet zich immers bij een gescheiden stelsel minder vaak voor.
 

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?