Maashorst onderzoekt woningbouwlocaties Reek

Geplaatst op donderdag 28 maart 2024

Maashorst gaat onderzoeken in hoeverre de locatie De Scheenen in Reek geschikt is voor woningbouw. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Geuronderzoek wijst uit dat we op die plek niet zo veel kunnen bouwen als eerder beoogd. Daarom gaan we ook andere mogelijke bouwlocaties onderzoeken.”

“Op dit moment is er in Reek, met name voor de jeugd en jonge gezinnen, onvoldoende aanbod in betaalbare woningen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Dat heeft mede te maken met de beperkte mogelijkheden voor senioren om door te stromen naar kleinere, centraal in het dorp gelegen woningen.” Bij De Scheenen zag Maashorst dan ook een kans om 25 betaalbare, grondgebonden woningen realiseren. Met in eerste instantie woningen voor senioren. Dat is ook de wens van de Dorpsontwikkeling Reek (Dorpsraad), die samen met de gemeente optrekt in het onderzoek naar deze gebiedsontwikkeling. Nu er zicht is op de verplaatsing van de Tennisvereniging Reek en de jeugd- en jongerenorganisatie Jong Nederland Reek naar de zuidkant van Reek, waar een nieuwe omni-accommodatie wordt gebouwd, komt de voor De Scheenen noodzakelijke ruimte vrij.

Om de haalbaarheid van de plannen bij De Scheenen verder concreet te maken heeft de gemeente als eerste een geuronderzoek uitgevoerd. Reek ligt immers in landelijk gebied, met veel omliggende agrarische bedrijven. Uit dat onderzoek bleek echter dat een deel van het te bebouwen gebied binnen de geurcontouren zou komen te liggen. Een flinke tegenvaller, gezien de behoefte aan huizen, zegt wethouder Van Lankvelt: “We gaan nu kijken wat er verantwoord nog wél kan. En het lijkt erop dat we er toch nog zo’n acht tot tien woningen kunnen bouwen. Dat gaan we in de komende maanden verder onderzoeken. En omdat de druk om woningen te bouwen in Reek evengoed hoog blijft, gaan we naast het verder onderzoek voor De Scheenen ook kijken of er andere ontwikkellocaties voor de bouw van woningen in Reek zijn.”

Overigens kan er binnenkort wel gebouwd worden in Reek. Nog voor de zomer start namelijk de verkoop van elf woon-werkpercelen in Reek-Zuid, net als de verkoop van vier particuliere kavels.

Meer nieuws

 • Financiën op orde, maar investeren in toekomst is nodig

  23 mei 2024 - Maashorst ligt op schema met de bestuurlijke plannen en de financiën zijn op orde. Dat blijkt uit de jaarrekening 2023. Ook investeert Maashorst in de gemeentelijke organisatie, zodat die klaar is voor de toekomst. Dat blijkt ook uit de Kadernota voor 2025.

 • De milieustraat komt naar je toe!

  23 mei 2024 - Maashorst begint in juni met een mobiele milieustraat. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Afval): “Daarmee willen we het inwoners makkelijker maken om hun recyclebaar, klein grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval te scheiden.”

 • Merielle ontving vorig jaar een vrijwilligerspenning

  23 mei 2024 - Merielle van Dijk (22 jaar) ontving vorig jaar een vrijwilligerspenning voor haar enorme inzet als vrijwilliger bij de SOS in Volkel.

 • Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk benoemd tot Hofleverancier

  22 mei 2024 - Woensdag 22 mei had locoburgemeester Gijs van Heeswijk de eer om, namens de koning, het predicaat Hofleverancier te overhandigen aan Geert van Kraaij van Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?