Schrijven of mailen

Wil je een brief of e-mail naar de gemeenteraad sturen?

Stuur de mail naar griffie@gemeentemaashorst.nl. De brief mag je verzenden naar Postbus 83, 5400 AB Uden. Hieronder vind je meer informatie én tips die je kunnen helpen.

Wanneer kies je voor een e-mail of brief?

Een brief of mail kan je het beste sturen als je vraag of opmerking simpel is. Dus als je in twee of drie korte alinea’s kunt uitleggen waarom je mailt en wat je van een raadslid verwacht. Dan is een brief of mail een goede manier om contact met de raad op te nemen.

Je kunt ook een brief of mail sturen als je het lastig vindt om in gesprek te gaan met iemand. Bijvoorbeeld omdat je verlegen bent of niet zo goed Nederlands spreekt. Ook dan is een brief of mail een mooie oplossing om je vraag te stellen of iets onder de aandacht te brengen.

Ik heb een e-mail of brief verstuurd. Wat kan ik verwachten?

Je ontvangt van de griffie, het team dat de gemeenteraad helpt, een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat jouw brief of mail goed is aangekomen. De griffie zet jouw brief of mail op een lijst in het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een andere website). In dit systeem komen alle stukken te staan die belangrijk zijn voor raadsleden. Jouw brief of mail heet een ‘ingekomen stuk’. Raadsleden krijgen een aantal keer per week een e-mail met een overzicht van de stukken die binnenkwamen. Ze bepalen zelf of ze op jouw mail of brief reageren en wanneer.

Je brief of e-mail komt ook op internet te staan, omdat alle stukken voor de raad openbaar zijn. Staat er in jouw brief of e-mail privacygevoelige informatie? Dan haalt de griffie die informatie weg, voordat je brief of e-mail op internet komt te staan. Wil je graag dat je gegevens wél te zien zijn? Geef dit dan door aan de griffie. De raadsleden krijgen trouwens altijd alle informatie.

Tips voor een goede brief of e-mail

Wist je dat...

...er ook andere manieren zijn om mee te denken en te doen? Ontdek ze op de pagina Ik wil in contact komen met de raad.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?