In gesprek gaan

Wil je graag in gesprek met een raadslid? Dan kun je een afspraak met die persoon maken.

Ga naar het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een andere website) en klik op het raadslid met wie je een gesprek wilt inplannen. Het e-mailadres van dat raadslid verschijnt dan. Zo kun je gemakkelijk contact opnemen.

Wanneer kies je voor een gesprek met een raadslid?

Je kiest voor een gesprek als jij graag één op één contact wilt met een raadslid en jij jouw vraag, idee of verzoek niet kwijt kunt in een brief of mail. Bijvoorbeeld:

Ik heb een gesprek ingepland. Wat kan ik verwachten?

Het raadslid met wie je contact zocht, beslist zelf of hij of zij met jou in gesprek gaat. Dat krijg je dan te horen. Samen maken jullie een afspraak waar en wanneer jullie met elkaar in gesprek gaan. Tijdens het gesprek is er ruimte om naar elkaar te luisteren en vragen te stellen. Een raadslid geeft ook uitleg en denkt met je mee.

In het gesprek geef je bijvoorbeeld aan dat je het belangrijk vindt dat ergens geld voor wordt gereserveerd. Het raadslid geeft aan dat hier al een subsidie voor bestaat. Of jouw idee blijkt goed aan te sluiten bij een voorstel waar de raad al mee bezig is. Maar het kan ook zijn dat een raadslid eerlijk aangeeft dat jouw vraag nu geen voorrang heeft.

Wat er met je vraag of idee gebeurt, is dus lastig te voorspellen. Maar een gesprek heeft altijd als doel om naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars ideeën en argumenten. En wanneer iets niet kan, dan legt het raadslid ook uit waarom.

Tips voor een goed gesprek

Wil je liever meer raadsleden tegelijkertijd toespreken? Overweeg dan om in te spreken. Je leest er meer over op de pagina Inspreken bij een vergadering.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?