Soorten documenten

Raadsleden gebruiken veel verschillende documenten.

Met het ene document kunnen ze invloed hebben op de besluitvorming of controleren of het college zijn werk goed doet. Het andere document biedt overzicht. Ook ontvangen ze stukken van inwoners en organisaties. Hieronder lees je meer over elk document.

Invloed hebben:

Overzicht houden:

Van inwoners en organisaties:

Wist je dat alle documenten openbaar zijn? Je kunt ze bekijken op maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Amendement: een oproep om een voorstel te veranderen

Tijdens een raadsvergadering beslist de gemeenteraad of een voorstel akkoord is of niet. Zolang er nog geen definitief akkoord is, mag een raadslid vragen het voorstel te veranderen. Dit voorstel noemen we een amendement. Als de meeste mensen uit de raad het hiermee eens zijn, dan wordt het voorstel aangepast . Elk aanwezig raadslid kan een amendement indienen. Een amendement moet wel zo geschreven zijn dat de verandering meteen is op te nemen in het voorstel. Raadsleden kunnen ook vragen een amendement te veranderen. Dat heet dan een subamendement. Hoe meer leden een (sub)amendement steunen, hoe meer draagvlak er is voor de wijziging. Bekijk de amendementen op maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Motie

Een raadslid kan een motie indienen. Een motie is een oordeel, wens, verzoek of opdracht richting de burgemeester, wethouders en/of de raad. Een motie hoort kort en goed onderbouwd te zijn. Meerdere raadsleden kunnen dezelfde motie ondertekenen: hoe meer steun er is, hoe meer draagvlak voor de motie. Elk raadslid kan een motie indienen. Raadsleden dienen een motie in om bijvoorbeeld hun mening te geven over een onderwerp. Of ze geven met een motie het college een opdracht . Een motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat of dat niet op de agenda staat. In dat laatste geval heet het een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’.

Als de meeste mensen uit de raad de motie steunen, is de motie aangenomen. Vaak vraagt de motie om een actie van de burgemeester en wethouders. Zij hoeven er niets mee te doen (dat is bij een amendement wel het geval). Het negeren van een motie kan wel politieke gevolgen hebben. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat dat een partij stemmen verliest bij de volgende verkiezingen. Bekijk de moties op maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Het verschil tussen een motie en amendement

Een motie en amendement lijken op het eerste gezicht misschien wat op elkaar, maar er zijn duidelijke verschillen. We zetten ze hier voor je op een rij.

Motie Amendement
Een motie is een oordeel, wens of verzoek over een bepaald onderwerp. Een amendement is een uitnodiging om een bestaand voorstel te veranderen.
Als de motie is goedgekeurd, dan mag het college besluiten niks met de motie te doen. Als het amendement is goedgekeurd, dan is het voorstel hiermee aangepast.

Schriftelijke vraag

Een raadslid kan politieke vragen stellen aan de burgemeester en wethouders (het college) over verschillende onderwerpen. Zo krijgt een raadslid meer duidelijkheid. Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk binnen dertig dagen. Een raadslid kan het college ook vragen om de vraag te beantwoorden tijdens de raadsvergadering. CTA: Bekijk de schriftelijke vragen op maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Besluitenlijst

De gemeenteraad neemt tijdens vergaderingen besluiten. Deze besluiten legt de griffie vast in een besluitenlijst. Zo kan iedereen teruglezen wat er tijdens een vergadering is besloten. Bekijk de besluitenlijsten op maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Afspraken

Tijdens een vergadering kunnen de burgemeester en wethouders beloven dat ze iets gaan uitzoeken of doen. De griffier noteert deze beloftes. Hierdoor houden we overzicht. We weten welke actiepunten er openstaan en kunnen dus ook controleren óf, hoe en wanneer dit gedaan wordt. Bekijk de afspraken op maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Ingekomen stukken

Gemeenteraadsleden ontvangen ook (digitale) post. Denk aan brieven van inwoners en organisaties. Maar ook raadsinformatiebrieven van het college, waarin zij de raad informeren over ontwikkelingen die nu spelen. Tijdens de raadsvergaderingen bepaalt de gemeenteraad hoe zij met deze ingekomen stukken omgaan. Wil je de ingekomen stukken bekijken? Bekijk de ingekomen stukken op maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Wil jij graag een brief of mail sturen naar de gemeenteraad? Kijk op de pagina Schrijven of mailen hoe je dat kunt doen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?